VSK Fotboll styrelse 2019

Klubbens årsmöte 2019 ägde rum i slutet av förra veckan. VSK Fotboll presenterar klubbens nya styrelse.

Under torsdagkvällens styrelsemöte gick medlemmarna med på valberedningens förslag. Andreas Dayan valdes om till Ordförande och Annika Enberg, Christer Blom och Ado Sadzak kvarstår i styrelsen, med respektive ett år kvar av sina mandat.

Medlemmarna valde in Christoffer Nerén och William Möller som nya ledamöter.

VSK Fotbolls omvalda ordförande Andreas Dayan avtackade tidigare styrelseledamot och aktiva ideella kraft, Peter Lundqvist, för alla år.
Dessutom avtackades avgående styrelseledamöter Tomas Carlsson och Sasha Besirov samt valberedningsledamot Fredrik Persson-Lahusen.

VSK Vännernas Christer Ankarswed delade ut stipendier.
Hedersordförande Lennart Janssons stipendium för utmärkt ledarskap i fotboll tilldelades Martin Falk.
VSK Vännernas ungdomsstipendium tilldelades Isak Tallwin.

Här är VSK Fotbolls styrelse:
Andreas Dayan, Ordförande
Ado Sadzak, ledamot
Annika Enberg, ledamot
Christer Blom, ledamot
Christoffer Nerén, ledamot
William Möller, ledamot

Hedersordförande Lennart Janssons stipendium för utmärkt ledarskap i fotboll tilldelades Martin Falk av VSK Vännernas Christer Ankarswed.
VSK Vännernas ungdomsstipendium tilldelades Isak Tallwin.
Ordförande Andreas Dayan tackade Peter Lundqvist för hans aktiva ideella
engagemang i klubben.
Ordförande Andreas Dayan tackade valberedningsledamot Fredrik Persson-Lahusen.
Styrelsen tackade avgående styrelseledamot Sasha Besirov.
Styrelsen tackade avgående styrelseledamot Tomas Carlsson.


VSK Fotboll vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare för ett lyckat årsmöte 2019.