Valberedning

En av de viktigaste funktionerna i en ideell förening är valberedningen. Valberedningens arbetsuppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda. Det krävs att ledamot i valberedningen är medlem i klubben, deltar på aktiviteter och vid enstaka tillfällen också är med på något styrelsemöte, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Det är bra om valberedningen har koll på hur klubben utvecklas och kan identifiera om det är brist på viss kompetens eller erfarenhet. De bör läsa styrelseprotokoll och vara uppdaterade på andra styrande dokument.

Årsmötet väljer vilka som ska vara med i valberedningen. Hur många som ska vara med styrs av stadgarna. Målet för valberedningens arbete är att få en sammansättning i styrelsen som blir en bra representation för klubbens medlemmar samt att ledamöterna har en balans i bakgrund, kompetens, erfarenhet och ålder.

Valberedningen är valda av medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De är inte styrda av styrelsen utan, precis som styrelsen, arbetar de på förtroende från klubbens medlemmar.

Ledamöter i valberedningen hanterar vad de eventuellt hör när de deltar på styrelsemöten med sekretess. De är viktiga ambassadör för klubben och uttalar sig bara enligt VSK Fotbolls kommunikationspolicy.

Valberedningen

Christer Ankarswed

ordf Västerås SK

Valberedningen

Jonas Bresser

Valberedningen

Sascha Besirov

Christer Ankarswed

ordf Västerås SK

Jonas Bresser

Sascha Besirov