VSK Fotbolls vision: VSK Fotboll är en hållbar, etablerad bredd- och elitklubb som presterar på topp både på och utanför plan

VSK Fotbolls mission: VSK Fotboll utvecklar tillsammans

VSK Fotbolls målsättningar är att:

 • bedriva fotboll på elitnivå.
 • satsa på en bred barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska så långt som möjligt rekrytera sina representationslagsspelare från de egna ungdomslagen.
 • verka för omvårdnad och utveckling av aktiva spelare och ledare såväl idrottsligt som i andra sammanhang.
 • verka för att idrott kan utövas oberoende av kön.
 • bedriva en aktiv medlemsvård.
 • vara en förtroendeingivande och attraktiv samarbetspartner för andra föreningar, sponsorer och myndigheter.

Värderingar

Vi vill att klubben ska kännetecknas av gemenskap, glädje och ansvar. Vi skapar glädje och framgång genom att förena idrott, samhälle och affärer. Våra värderingar ska genomsyra vårt sätt att vara, tänka och arbeta.

Värderingarna bottnar i:

Etik

 • Vi följer de lagar och regler som finns och uppträder på ett etiskt sätt.
 • Vi har en hög affärsetik och är en organisation som andra vill göra affärer med, både nu och i framtiden.
 • Vi är måna om vårt renommé och vårt varumärke.

Helhetssyn

 • Vi strävar efter att belysa många perspektiv i vårt arbete. Alla medarbetare ser helheten och förstår hur den egna rollen utgör en viktig del av den helheten.
 • Vi respekterar varandra och har högt till tak.

Värdeord

VSK Fotboll använder tre värdeord som vi låter genomsyra all vår verksamhet, från hur vi behandlar människor, utbildar ledare och hur vi fattar beslut på styrelsemöten. För oss är våra värdeord otroligt viktiga.

 • Glädje
 • Ansvar
 • Gemenskap