Sekretess

GDPR – Personuppgifter
Det är viktigt för oss som klubb att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss. 

I vår databas sparar vi dina personuppgifter som består av namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress. Dina uppgifter används dels för att kommunicera med dig, det kan handla om utskick av biljetten, matchinformation, eventuella matchändringar m.m. Dels behövs personuppgifterna för att ni ska kunna utnyttja funktioner i biljettsystemet. 

Dina uppgifter hanteras förutom av klubben även av vår leverantör av biljettsystemet (AXS) samt Svensk Elitfotboll. Inga uppgifter säljs vidare till tredje part. 

Vänligen kontakta oss och du har några frågor kring vår lagring av personuppgifter eller specifika uppgifter vi har lagrat om dig.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller hur VSK Fotboll och Svensk Elitfotboll hanterar dina personuppgifter läs mer här: