Så här har vi delat upp de olika faserna:


Under etableringsfasen gick vi från division 1 till Superettan med herrlaget, etablerade ett damlag och akademin. 

Den största utmaningen var att sätta en organisation som kunde balansera verksamheten både effektivt och resultatgivande. De första stegen var att anställa koordinatorer och ta bort tjänster som inte rymdes inom de ekonomiska ramarna. Med en mer flexibel organisation optimerades kostnaderna i relation till intäkterna och säkrade därmed den fortsatta utvecklingsresan. 

Under den senare tiden av perioden har flera policydokument arbetats fram och implementerats för att stärka både varumärket och klubben i sin helhet. Jobbet att bli en mer modern och digital organisation har också påbörjats. 

Den grönvita tråden i en gemensam spelidé började i slutet av fasen ta form. 


Befintlig organisation ska prestera fullt ut under 2022. Den är agil samtidigt som den är kostnadseffektiv. Ett agilt arbetssätt handlar om att skapa största möjliga värde på det mest effektiva och minst byråkratiska sätt som går. Då krävs det samsyn i organisationen om vilka problem och hinder som finns men också mandat att snabbt ta beslut.

Plattformen för den nya organisationen ger större insyn och mer delaktighet genom att rollerna är tvärfunktionella. Volontärsorganisationen börjar hitta sin form och attrahera fler frivilliga.

Tränare, ledare och specialistfunktioner som tidigare till stor del varit styrda mot herrlaget delas med dam, akademi samt barn och ungdom. Vi har helt enkelt fler som på heltid kan driva fotbollen framåt. Vi skapar en helhet och EN klubb, där alla drar mot samma mål.

Under fusionsfasen är herrlaget ett etablerat lag i Superettan. Det innebär listplaceringar i mitten eller högre och ett stabilt genomförande. Damerna når division 1 och akademin går från 3 till 4 stjärnor. 

Marknadssidan förstärks i slutet av fasen med säljkraft och kansliet med kompetens runt kommunikation. Det är med fördel en kombinerad tvärfunktionell tjänst likt resten av organisationens tjänster. 


Nu ska vi vara redo att ta klivet till Allsvenskan för herrarna och Elitettan för damerna. Akademin får bättre bedömningar i sina certifieringar och kvaliteten på vår barn- och ungdomsverksamhet kan säkerställas.

Organisationen som finns på plats är redo för större utmaningar. Alla involverade ska ha förutsättningar att bedriva sina respektive roller på ett professionellt sätt. 


Det är få nykomlingar som etablerar sig i Allsvenskan. Vi måste vara klara för den utmaningen både sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt. Damerna står dessutom i dörren för att nå damallsvenskan. Vi ska vara lika starka i att hantera damernas framgångar som herrarnas.

Nu är det också dags att etablera en egen scoutingorganisation för att säkerställa att vi rekryterar både rätt spelare och ledare. På vårt kansli finns starka säljare som gör att vi är trygga i våra samarbetsavtal. Vi levererar vad vi lovar och lovar det vi vet att vi kan hålla. 

I den här etableringen har förstärkningar även gjorts när det gäller kommunikation och administration för att ta de sista stegen mot en professionell organisation. 

Akademin är etablerad för både pojkar och flickor och har ett gott rykte, med 5 stjärnor i certifieringssystemet. De bidrar med duktiga spelare till klubben men levererar också tränare och spelare till Västerås och hela Västmanland. Vi driver utvecklingen av fotbollen i regionen.


VSK Fotboll är nu etablerad i Herrallsvenskan och har tagit sig till Damallsvenskan. Det är dags att trycka på knappar som gör att vi kan matcha de starkaste klubbarna i Sverige.

Vi behåller några fler spelare i truppen varje år, vilket gör att vi får en lite högre medelålder. Vi har möjlighet att stärka lönebilden på nyförvärv som tillför spets vi sällan skådat på hemmarenan. Här börjar resan mot klubbens första SM-guld, på riktigt.

När du kliver in på kansliet möts du av ett myller med människor som arbetar helhjärtat för klubben, länets lag.

Akademin (avser hela barn och ungdomsverksamheten) för både flickor och pojkar levererar spelare till seniorlagen på löpande band. Vi har dessutom gjort vår största försäljning i klubbens historia, direkt från akademin.


Alla år av slit, hårt jobb och kärlek till länets lag, kulminerar i ett SM-Guld. VSK Fotboll får spela Europaspel på stadens nya arena. Vi når Europaspel med både herr- och damlaget samma år och tar dubbla SM-Guld.

Akademin konkurrerar med de största i Europa. Klubbar vallfärdar för att besöka VSK Fotboll och ta del av den resan som klubben gjort de senaste 12 åren.


MÅL I FAS MED FASERNA

Det svåra med mål är inte att sätta dem utan att ha dem i fokus och låta dem bli grunden för de beslut som tas. Målen för det här året handlar om en långsiktig och hållbar ekonomi i balans och en tydlig organisation med rollfördelningar som bidrar till reducerade kostnader, men också till högre effektivitet. 

Vi satte många mål som alla finns med i verksamhetsplanen som du hittar här.

Runt det sportsliga handlade det om att implementera den sportsliga strategin och säkerställa att den efterlevs. Ett annat mål var att föryngra och minska herrtruppen för att ge utrymme för fler egna spelare från akademin, vilket vi har gjort. 

Det finns alltid utrymme för förbättringar och förstärkningar. En strategi är inte huggen i sten utan är ett levande dokument. Men den ger vägledning om den är genomarbetad. Den ger också förutsättningar för att sätta relevanta mål som genom strategin både blir tidsatta och förhoppningsvis mätbara. 

Våra faser som vi bygger strategin runt ger oss det utgångsläge vi behöver för att målen år från år ska vara genomförbara och inom räckhåll. Ibland är målen enkla som ett av våra mål i år för Iver Arena som handlar om att rensa och städa. Vi är inte riktigt i hamn med det målet, men vi har börjat att rensa, ett arbete som kommer att fortgå under hösten. Syftet är förstås inte bara att få rent, utan att ha bättre ordning vilket skapar effektivitet och gör det lättare för till exempel alla volontärer att hjälpa till utan tidigare erfarenhet. 

Ibland är det timingen som avgör när det är dags att ta nästa steg eller mer intensivt fokusera på delar av strategin och de satta målen. Det kan röra sig om sportsliga utmaningar som de vi står inför idag, när vi nu har en negativ trend på herr och inte vinner några matcher. Utifrån strategin, våra ledar-, spelar- och värvningsfilosofier kan vi ta guidning i vilken riktning vi ska ha och vilka beslut som därför blir nödvändiga. 

Vi har därför bland annat tidigarelagt några förändringar i organisationen som du kan läsa mer om här.


AVSLUTNINGSVIS

De senare faserna är mer visionära än nedbrutna på konkreta målnivåer. Det är ändå en relevant och möjlig resa att göra. Speciellt när vi kommer just till åtgärder som krävs inför varje fas. Vad krävs det för att gå från en fas till nästa, vilka förändringar och förbättringar behövs för att det ska vara genomförbart?

Med tydliga beskrivningar av de olika faserna skapas möjlighet att identifiera utmaningar och leta konkreta lösningar. 

Nya styrelseledamöter har också något att säga ja eller nej till när de blir tillfrågade om att bli invalda som ledamöter. Det är inte omstart varje gång en styrelse helt eller delvis byts ut. 

Vi hoppas att den här utstakade vägen kan locka fler att vilja vara med på resan. Det är vår övertygelse att det är genomförbart, men som sagt, det kräver tålamod, ihärdighet och mod.