Ordningsregler

För allas vår trivsel och säkerhet gäller följande ordningsregler.

 • Du får vara beredda på att bli visiterade om du ombeds – för att säkerställa att inga farliga föremål medtages in på arenan.
 • Alla djur lämnas hemma, det är bara tillåtet att ha med sig ledarhund.
 • Röka får du göra innan du kliver in genom grindarna, innanför är det rökfritt.
 • Droger, alkohol eller andra vätskor får du lämna utanför, de är inte tillåtna på arenan.
 • Du får inte heller ta med eller använda pyrotekniska varor eller vätskor.
 • Om du är alkohol- eller drogpåverkad kan du nekas tillträde till arenan.
 • Kläder som har text eller symboler som på något sätt uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller annan typ av diskriminering får inte komma in på arenan. Det gäller också för flaggor, banderoller och alla andra föremål med sådan text eller symbol.
 • Om du helt eller delvis täcker ditt ansikte på ett sätt som gör att det blir svårt att identifiera dig kan du nekas tillträde till arenan.
 • Det är inte heller tillåtet att kasta föremål på arenan, varken skräp eller annat, om det inte är skräp i sopkorgar förstås.
 • Enligt lag får du inte beträda spelplanen eller angränsade områden innanför staketet. Överträdelser kan komma att polisanmälas.
 • Du får bara videofilma eller spela in ljud om du har tillstånd av arrangören. Det gäller också för fortlöpande textrapportering via Internet, Sociala Medier eller liknande medium.

Om arrangören eller gästande klubb i samband med match, på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller annan kostnad enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören eller gästande klubb.

Personer som gör sig skyldig till överträdelser enligt ordningsreglerna riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.