Genom samarbete med skolor, andra idrotter, näringslivet och övriga samhället pratar vi inte bara om vår värdegrund utan lever med den i vår vardag. Vårt starka varumärke ger oss en unik möjlighet att få flera att idrotta, engagera sig och att växa som individer.

Idrott ska vara roligt, fotboll ska vara roligt. Glädjen och kärleken till fotbollen ska stå i centrum för allt vi gör i VSK Fotboll. Vi lägger vår kraft på att se det positiva och att se möjligheter där andra ser problem. Genom glädje skapar vi energi och engagemang som i sin tur ger framgång.

VSK Fotboll är alla individer som gemensamt skapar idrottsupplevelser till något oförglömligt. Vi hjälper och stöttar varandra i alla lägen. Det kommer att finnas lägen när vi tycker olika eller det inte blev som vi förväntade oss, men utifrån VSK Fotbolls bästa hittar vi alltid lösningar.

Vi har en unik möjlighet att bygga broar mellan individer i en värld där handling är viktigare än ord. VSK Fotboll tar ansvar både på planen och vid sidan av arenorna. Vi erbjuder en plats för alla oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.