VSK Fotboll och Tor-Arne Fredheim har nått en uppgörelse

VSK Fotboll har nu nått en uppgörelse med Tor-Arne Fredheim som båda parter efter omständigheterna är nöjda med.

-Det är aldrig lönsamt att bryta ett avtal i förtid men utifrån förutsättningarna känner vi oss nöjda med utfallet.

-Enligt praxis så är innehållet i den här typen av avtal sekretessbelagt och vi följer givetvis det arbetsgivaransvar vi har säger Annika Enberg, HR ansvarig i VSK Fotboll.

Vi önskar Tor-Arne Fredheim all lycka till i framtida karriär!