VSK Fotboll kallar till Extra möte

VSK Fotboll kallar sina medlemmar till Extra möte 

Tid: Onsdagen 19 December kl. 18.00

Plats: Rocklunda Konferens K1

 

Med anledning av de senaste uppgifterna som kommunicerats kallar VSK fotboll till ett extramöte.

Agenda

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Val av två justerare och vid eventuellt begärda omröstningar rösträknare

§ 4 Frågan om Extra mötet utlysts på stadgeenligt sätt

§ 5 Fråga om dagordningen kan fastställas

§ 6 Lägesrapport om de senaste tidernas förändringar

§ 7 Beslut om att eventuellt ytterligare bevilja ett lån till VSK Bandy

§ 8 Beslut om att justera åldergräns i medlemsavgiften

§ 9 Mötet avslutas

 

Förslaget är att mötet är enbart för medlemmar och stängt för övriga intressenter och media

Med anledning av de stora förändringarna den senaste tiden så kan inget budgetförslag presenteras vid detta tillfälle.