Viktig information till dig som vill delta i digitala årsmötet

Årsmötet kommer att hållas i ett system som heter easymeet som är anpassat för större årsstämmor.

Vi behöver ha in en föranmälan om du vill delta och efter det kommer vi två dagar innan mötet att maila ut en unik länk för just ditt deltagande. Med det mailet kommer även instruktioner om mötets utförande samt kontaktuppgifter till vår support om det uppstår problem vid anslutning.

Röstberättigad medlem är man om man är 15 år eller äldre och betalning av medlemsskap har skett senast 1 månad före årsmötet vilket då är senast den 2 juni – 2020.

Gör din anmälan via denna länk: https://forms.gle/aKbyEFyiiJWeaSjq6

VSK Fotboll