Vi siktar på nytt ”fiktivt” publikrekord – Va med och stötta du med