Ta chansen att vara med och påverka VSK Fotbolls utveckling

VSK Fotboll vill stärka kompetensen och få inspel från våra medlemmar och intresserade. Vi skickar nu ut en intresseförfrågan om deltagande i grupper inom nedanstående områden.

Grupperna leds av styrelsemedlem eller ansvarig personal i VSK Fotboll. Träffar kommer att ske kontinuerligt inför och under säsong efter det behov gruppen anser det behövs.

Arenautveckling
Var med och bidra till klubbens framtida arenautvecklingsstrategier.

Evenemang
Var med och utveckla evenemanget kring VSK Fotbolls hemmamatcher genom idéer och utförande för att skapa en mer intressant och attraktiv matchinramning.

Kommunikation
Var med och bidra med idéer och arbete inom digital kommunikation, redaktionella texter och strategier.

Din anmälan mailas in till: fotboll@vasterassk.se där du anger ditt namn, e-postadress och telefonnummer och den grupp du finner störst intresse av att delta.

VSK Fotboll