Stötta VSK Fotboll via näringslivet i Västerås

Under hela maj månad kommer Guldkortet i samarbete med flera lokala restauranger och företag stötta VSK Fotboll med 20% av sin dagsomsättning under en utvald dag.

I dessa tider är det extra viktigt att vi stöttar det lokala, så väl idrott som näringsliv. Detta samarbete är en förträfflig möjlighet för oss att bidra till det lokala näringslivet och samtidigt få stöd tillbaka. När pandemin avtar vill vi ha kvar staden i samma kondition som innan med alla härliga restauranger, företag och även idrottslag som slåss om de mest åtråvärda platserna i seriesystemen.

Vi uppmanar nu alla grönvita att hjälpa oss i denna kampanj genom att besöka restaurangerna och företagen under de utvalda dagarna och även fortsättningsvis. Information om vilka restauranger, företag och dagar det handlar om kommer vi informera om löpande.

Vill du som företag vara en del av vår kampanj så kontaktar du vår marknadsavdelning för mer information. https://www.vskfotboll.nu/kontakt/marknad/

VSK Fotboll