Rapport från Årsmötet 2018

På tisdagskvällen hölls VSK Fotbolls årsmöte. Ordförande Christina Liffner öppnade årsmötet och en tyst stund hölls för VSK:aren Max Holmström som avlidit.

Ulla Persson valdes till årsmötesordförande och Georg Zandstra till sekreterare. Åke Hedvall och Nisse Andersson valdes till justerare och Anders Ivarsson samt Linn Johansson till rösträknare.

Det var drygt 100 personer på plats varav 91 röstberättigade och 17 övriga.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och punkten ekonomi sköts till efter övriga rubriker i verksamhetsberättelsen. Vid punkterna ”Organisation och marknad” samt ”Ekonomi” ställdes flertalet frågor från medlemmar som Christina Liffner och Tomas Carlsson besvarade.

Ordförande och ekonomiansvarig Christina Liffner gick igenom förra årets siffror och kunde glädjande berätta att klubben nu har ett positivt eget kapital om 31,6 milj.kr. Årets resultat blev ett överskott på nästan 30 milj.kr.

När årsmötet kom fram till revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet krävdes en omröstning där ansvarsfrihet direkt ställdes mot att behandla frågan senare efter att revisorn (som inte kunde närvara på mötet pga. sjukdom) kunnat svara på frågor. Årsmötet röstade för ansvarsfrihet för styrelsen, dock reserverade sig några personer mot beslutet.

VSK Fotbolls styrelse 2018 blir om sex personer. Här följer de personer som valdes in på årsmötet:

Ordförande
Andreas Dayan

Ledamöter
– Christer Blom
– Annika Enberg
– Ado Sadzak
– Sasa Besirov

VSK Fotbolls styrelse i sin helhet:
Ordförande, 1 år: Andreas Dayan
Ledamöter, 2 år: Christer Blom, Annika Enberg, Ado Sadzak
Ledamöter, 1 år: Sasa Besirov, Tomas Carlsson
(Tomas Carlsson valdes på 2 år 2017)

Omval på valberedningen som består av
– Fredrik Persson-Lahusen
– Thomas Wahl
Den tredje ledamoten, tillika sammankallande i valberedningen, utses av huvudorganet VSK Administration.

Slutligen delades det ut utmärkelser till klubbens skickliga spelare och ledare.

Calle Svensson fick VSK-bollen för årets spelare, Kevin Custovic årets överraskning och Carl Snickars Året junior.

VSK-vännerna genom Christer Ankarswed delade ut stipendier till Jakob Rylander för årets ungdom. Årets ungdomsledare delades ut till Fredrik Ramström.

VSK Fotbolls nye ordförande Andreas Dayan delade även ut ett pris till Karwan Safari för skytteligasegern i Division 1 Norra.

Årsmötet avslutades med att de tre avgående styrelseledamöterna Thomas Wallin och Peter Lundqvist samt avgående ordförande Christina Liffner avtackades med blommor och applåder.


Jakob Rylander, Kevin Custovic, Calle Svensson, Carl Snickars

VSK Fotboll