Pressmeddelande VSK Fotboll 13/9

Styrelsen för VSK Fotboll vill informera att, i samband med styrelsemötet onsdagen 13/9, fyra stycken ledamöter valt att lämna sina uppdrag.

Ordförande uttalar sig:
– Jag kan bara konstatera att det funnits olika uppfattningar om hur styrelsearbetet ska bedrivas. Vi tackar dem för det arbete de utfört.

Styrelsen består nu av:
Christina Liffner – ordförande
Thomas Wallin – vice ordförande
Ado Sadzak – ledamot
Tomas Carlsson – ledamot
Peter Lundqvist – ledamot
Från VSK Ungdom är Andreas Dayan ständigt adjungerande i styrelsen.

VSK Fotbolls styrelse