Här är en påminnelse om VSK Fotbolls Extra möte ikväll, 12 december.

Kallelse till Extra Möte, Västerås SK Fotbollklubb, tisdagen 12 december 2017 kl 18.30.
Plats: ABB Arena Nord lokal K1, Rocklunda Västerås (Observera K1 och inte K5 som vi brukar vara i).


Agenda
§ 1    Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
§ 2    Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3    Val av två justerare och vid eventuellt begärda omröstningar rösträknare
§ 4    Frågan om Extra mötet utlysts på stadgeenligt sätt
§ 5    Fråga om dagordningen kan fastställas
§ 6    Lägesrapport om VSK Fotbolls arbete med Talangutveckling och samarbete med VSK Ungdom
§ 7    Beslut om att integrera den ungdomsverksamhet som idag bedrivs inom VSK Ungdom i VSK Fotboll för att kunna uppfylla mål i stadgar och verksamhetsplan.
§ 8    Mötet avslutas

 

Varmt välkommen på ett för klubbens framtid mycket viktigt möte!

 

VSK Fotbolls styrelse