Påminnelse: Kallelse till Extra möte ikväll, 12 december

Här är en påminnelse om VSK Fotbolls Extra möte ikväll, 12 december.

Kallelse till Extra Möte, Västerås SK Fotbollklubb, tisdagen 12 december 2017 kl 18.30.
Plats: ABB Arena Nord lokal K1, Rocklunda Västerås (Observera K1 och inte K5 som vi brukar vara i).


Agenda
§ 1    Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
§ 2    Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3    Val av två justerare och vid eventuellt begärda omröstningar rösträknare
§ 4    Frågan om Extra mötet utlysts på stadgeenligt sätt
§ 5    Fråga om dagordningen kan fastställas
§ 6    Lägesrapport om VSK Fotbolls arbete med Talangutveckling och samarbete med VSK Ungdom
§ 7    Beslut om att integrera den ungdomsverksamhet som idag bedrivs inom VSK Ungdom i VSK Fotboll för att kunna uppfylla mål i stadgar och verksamhetsplan.
§ 8    Mötet avslutas

 

Varmt välkommen på ett för klubbens framtid mycket viktigt möte!

 

VSK Fotbolls styrelse