Minskad driftsorganisation

Det är aldrig kul att ta beslut som innebär att någon får sluta sin tjänst. Nu har vi kommit till en punkt där flera av våra medarbetare kommer att lämna oss. 

Sedan i somras har vi lyft på alla stenar, vänt på alla dokument, diskuterat massor av möjligheter samtidigt som vi har kämpat med Covid-19 och sportsliga motgångar. Att åtgärder behöver vidtas är något vi i styrelsen gradvis har kommit att inse. 

Syftet med neddragningen av driftsorganisationen är att etablera en kostnads- och organisationsnivå som klubben har möjlighet att långsiktigt finansiera från år till år. Vissa av de arbetsuppgifter som idag genomförs av anställda i driftsorganisationen återgår till att skötas av ideella. Med det hoppas vi och tror att vi kan bibehålla en tillräcklig kapacitet och kvalité i vårt arbete. 

Det är främst driftsorganisationen som blir påverkad. Styrelsen har tagit beslut om att tre tjänster på sportkontoret försvinner och att de tjänster som blir kvar istället övergår till det vi kallar koordinatorstjänster. 

Koordinatorstjänster innebär att de anställda har en grundkompetens inom ett område som de har direkt ansvar för. De förväntas även bistå andra funktionsområden med tid och kompetens. Koordinatorerna ska tillsammans med styrelsen skapa ideella arbetsgrupper som stöd till respektive primäruppdrag. Grupperna leds, upprätthålls och utvecklas av koordinatorerna och precis som övriga tjänstefunktioner rapporterar direkt de till styrelsen som arbetsleder verksamheten.

De nya koordinatorsrollerna är ännu inte bekräftade, men förhoppningsvis blir det personer som ni redan känner igen som kommer att besätta dem. Så klart vill vi bibehålla så mycket kompetens och intern kunskap som det bara går. Vilka som kommer att få lämna VSK Fotboll kommer vi att meddela så fort allt är klart.

Organisationsförändringen har initierats under oktober 2020 och ska vara klar under januari 2021.

Under en omställningsperiod kan det komma att uppstå förvirring, brister och missförstånd. Vi hoppas att ni har förståelse och tålamod, samt ger den nya organisationen det stöd som den behöver för att snabbt bli effektiv och leverera på en nivå som behövs. Hör gärna av er och påpeka när något behöver förbättras eller glömts bort, det uppskattar vi. Men ge organisationen också chans att lösa uppgifter på ibland nya sätt. 

Beslutet betyder som nämnts också att vi kommer att gå tillbaka till en organisation där vi i mångt och mycket är beroende av er, alla andra grönvita hjärtan, som kan tänkas hjälpa till i stort och smått på ideell basis. Vi är trots allt en idrottsklubb som lever med och för våra medlemmar och intressenter. Vi behöver er. Det kan vara allt från att hjälpa till runt våra A- lagsmatcher till att vara med i några av våra framtida arbetsgrupper runt kommunikation- eller marknadsfrågor. Känner du att du kan bidra med något anmäl dig gärna som volontär här.