KLART: VSK Fotboll är SEF-certifierade

Efter en lång period av pappersarbete och möten är VSK Fotboll nu SEF-certifierade, och man nådde upp till tillräckligt många poäng för att bli tilldelade tre stjärnor. – Detta är en ”never ending story”, säger utbildningsansvarig Anders Boman om arbetet som gjorts hittills.

Anders Boman anställdes av VSK Fotboll i våras som utbildnings- och ungdomsansvarig och han satte igång direkt med ett jobb som tagit väldigt mycket tid.

– Vi har skapat en struktur för hur en fotbollsutbildning ska se ut från fotbollsskola upp till seniorverksamheten i Västerås SK.

Det hela har mynnat ut i dokument på över 500 sidor där det finns beskrivet hur VSK Fotboll vill föra sin fotbollsutbildning och hur man ska agera kring vissa frågor, så som speltid för spelare eller hur man agerar i vissa situationer.

– I dokumenten förklarar vi hur vi gör, hur vi vill göra och var vi står för i olika frågor som dyker upp längs utbildningsvägen. Det ger också en tydlighet för spelare, ledare och föräldrar vad Västerås SK vill få ut av sin utbildning.

Men tanken är inte att alla spelare och ledare ska läsa igenom en bunt dokument på 500 sidor.

– Sammanlagt är det över 500 sidor, men hela utbildningen grundar sig i 250-300 sidor. Sen är det nedbrytbart. En tränare för 7-åringar har sitt kapitel att läsa och vissa saker är internt och vissa saker är specifikt för ledare eller spelare.

Veckan före jul satte sig Anders Boman och Andreas Dayan (styrelseledamot VSK Fotboll) ned tillsammans med en Thomas Lyth från SEF för att gå igenom dokumenten och fastställa poängen. Totalt tilldelas VSK 1089 poäng, vilket motsvarar tre av fem stjärnor.

– Det betyder att vi visar upp att vi har en relativt kvalitativ utbildning. Det finns klubbar i Allsvenskan som har en stjärna och det finns klubbar i division ett som har fyra stjärnor. Det mest väsentliga är att vi får svar och koll på var vi är bra och var vi behöver lägga resurser och fokus på framgent, säger Anders Boman och Andreas Dayan fyller i.

– Vi fick mycket beröm för det arbete vi har gjort och den väg vi har stakat ut för Västerås SK. Nu ska vi ta oss framåt och utveckla det här så att det blir ännu bättre.

Utöver att bli certifierade får VSK även tillgång till det nätverk som alla certifierade klubbar har tillgång till.

– Att kunna vara med i det och att träffa och få möjlighet av andras erfarenheter i form av de konferenser, utbildningar och träffar som man har möjlighet att åka på är jättebra för oss och en klubb som Västerås SK ska vara med i det här nätverket, berättar Boman.

För att vara första året och att nå upp till tre stjärnor är väldigt bra, det tyder på att klubben jobbar i rätt riktning. Många poäng har man även att tacka spelare som tagit sig långt i karriären.

– Stjärnorna i sig säger inte mig något, utan mer hur vi kommer att arbeta med det sen. Tre stjärnor ska förhoppningsvis bli fyra eller att lyckas bibehålla de tre stjärnor vi nu har. En del poäng grundar sig i de spelare vi fostrat och vissa av dessa spelare kanske inte spelar på den nivå dem är på idag längre fram, då lär vi se till att vi fortsätter fostra spelare som ger oss poäng, säger Anders Boman och fortsätter.

– Titta på en sån som ”Vigge” (Victor Nilsson Lindelöf, reds.anm), det är fantastiskt att Västerås SK fostrat en sån spelare och förhoppningen är att vi ska fortsätta att utbilda spelare för spel på hög nivå. Självklart att först och främst tillgodose vårt seniorlag men även övriga seniorlag i Västmanland och högre upp i seriesystemet om inte VSK är där.

Västerås SK är certifierade med tre stjärnor, men vad händer nu?

– Vi har börjat implementera hos de äldsta lagen och i januari kommer vi att börja hos de yngsta. Något som är viktigt att ha med är att detta är en ”never ending story”, vi måste jobba med det här varje dag. Det är inget vi tar fram och sen tror att det kommer vara så. Nästa år kommer en certifierare ut igen och tittar, då vill de se att vi har utvecklats från förra året.

Viktigt att poängtera är att VSK inte är ute efter att värva ihop de bästa lagen i varje årskull, i slutändan leder det till att kvalitativt motstånd uteblir lokalt.

– Det är viktigt att vi tar ett stort ansvar i relationen till övriga klubbar, kanske främst när det kommer till värvningar och rekryteringar där vi har sagt att vi ska ha en passiv approach kring detta och det är viktigt att andra klubbar i Västmanland kan ha bra verksamheter också, säger Boman och fortsätter.

– Vi bygger vår verksamhet från fotbollsskolan och jobbar med de spelare vi får in där, när man sedan kommer upp i 16-årsåldern och vår Elitförberedande utbildning kommer vi se till att vi har koll på spelare runtomkring som eventuellt kan passa in hos Västerås SK, något som skall ske i samspråk med spelare, föräldrar och andra klubbar.

Långsiktighet är också något som är viktigt att belysa. Som Boman varit inne på är detta arbete en ”never ending story” och VSK är bara klara med steg ett.

– Vi kommer kanske inte att få leverans på en gång. Allt som gäller ungdomsverksamheter är ett långsiktigt arbete, det är inte säkert att man får effekt på en gång eller att alla ens märker av det. Men responsen och mottagandet från de ledare vi haft genomgångarna för har varit positiv. Det här blir enklare för oss med vad vi ska jobba med, så vi slipper famla i mörkret utan att ha något fast att hålla i, avslutar Boman.

Vill du läsa mer om certifieringen hittar ni det genom att klicka här.

Utdrag från SEF och Tipselit:
Syftet med certifieringen är att:
– kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv

Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ifrågasättande och utvärdering. Ändringar i certifieringsmodellen skall först analyseras och beslutas i akademichefsgruppen.

 

 

Dan Kiwii Persson