Kallelse till Årsmöte 20:e februari

Kallelse till Årsmöte

VSK Fotboll kallar härmed alla sina medlemmar till årsmöte tisdagen 20:e februari klockan 18.30 på Aros Congress Center (ACC).

 Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen finns tillgänglig för medlemmar på VSK Fotbolls kansli (Bandystugan) senast den 13 februari.

Varmt välkomna!

Styrelsen för VSK Fotboll

 

Dagordning

För årsmötet i Västerås SK Fotbollklubb (VSK Fotboll) tisdagen den 20 februari 2018

§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§3 Upprop och fastställande av dagordning för årsmötet

§4 Frågan om årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt

§ 5 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret

§ 6 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret

§ 7 Fastställande av resultat och balansräkning

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

§ 9 Medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret (2019)

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

§ 11 Nya/Reviderade stadgar

§ 12 Ärenden som styrelsen beslutat skjuta till årsmötet

§ 13 Motioner som inkommit från medlemmarna

§ 14 Val av

 • ordförande för en period av ett år.
 • ordinarie ledamöter för en tid av två år
 • ordinarie ledamöter för en tid av ett år
 • delegater inklusive suppleanter att ingå i styrelsen för VSK Administration för en period av 1 år
 • delegater att representera och föra klubben talan vid medlemsmöten i VSK Administration för en period av 1 år
 • Revisionsbolag och påskrivande revisor för en period av 1 år
 • två ledamöter i valberedningen för en period av 1 år

§ 15  Utdelning av utmärkelser

 • Årets Spelare (VSK Bollen)
 • Årets Överraskning
 • Årets junior
 • VSK Vännernas stipendieungdom
 • Hedersordförande Lennart Janssons stipendium för utmärkt ledarskap i fotboll

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Årsmötets avslutande