Information från VSK Fotbolls valberedning

Valberedningen har till uppgift att på medlemmarnas mandat bereda valen vid årsmötet och på så sätt bidra till att föreningen har en välfungerande styrelse. En strävan efter kontinuitet och ett starkt förtroende för den sittande styrelsen har varit vägledande för vårt arbete.

Sasha Besirov och Tomas Carlsson sitter på utgående mandat och har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen vill rikta ett varmt tack till Tomas och Sasha för viktiga och mycket uppskattade insatser för VSK Fotboll.

För att säkerställa att VSK Fotboll får en fortsatt stark styrelse som kan fortsätta att utveckla föreningen föreslår valberedningen följande inför årsmötets valärenden:

Ordförande för en period av ett år: Andreas Dayan (omval)

Ordinarie ledamot för en period av två år: Christoffer Nerén(nyval)
Christoffer Nerén arbetar som regional säljchef på Stena Recycling och är en driven lagbyggare och organisatör. Han har tidigare suttit i styrelsen för VSK Ungdom och är en mycket uppskattad tränare för VSK P10. Därmed blir Christoffer en tillgång i det fortsatta arbetet med ungdomsverksamhet och värdegrundsfrågor.

Ordinarie ledamot för en period om ett år: William Möller(nyval)William Möller är grundare av och delägare i kommunikationsföretaget Haus. Med sin spetskompetens inom PR är han mycket lämpad att utveckla föreningens kommunikationsarbete på så sätt som krävs inom dagens elitfotboll. Som före detta VSK-spelare är William också väl förtrogen med föreningen.

Om årsmötet antar valberedningens förslag kommer styrelsen i sin helhet att se ut på följande sätt: Christer Blom, Andreas Dayan, Annika Enberg, William Möller, Christoffer Nerén och Ado Sadzak.

VSK Fotbolls valberedning
Christer Ankarswed, Fredrik Persson-Lahusen, Thomas Wahl

Årsmötet är torsdagen den 14 mars klockan 18.00 på Elite Stadhotellet i Västerås.