Information från VSK Fotbolls styrelse

Vi förstår att det som hänt väcker tankar och frågor hos er alla. Vi känner ett behov av att delge er alla en beskrivning av föreningens och styrelsens arbete och tydligt förmedla den inslagna vägen och visionen för vårt fortsatta arbete. Vi kan enbart beklaga att delar av VSK Fotbolls styrelse inte delade synen av hur arbetet ska bedrivas för att föra föreningens verksamhet framåt och uppåt. Samtidigt är den sittande styrelsen och ledningen övertygade om att vi är på rätt väg och kommer fortsätta arbetet framåt.

Vi kommer inom kort att återkomma med inbjudan till ett informationsmöte.

Bakgrunden till samarbetet mellan VSK Bandy och VSK Fotboll

Oktober/november 2014
VSK Fotboll drogs med 2,5 miljoner i skulder och en avgående styrelse. VSK Bandy blir kontaktat av VSK Admin och Kommunen om att hjälpa fotbollen, kommunen kunde tänka sig att ge fotbollen en avbetalningsplan igen om VSK Bandy var garanten.  Utan att bandyn hjälpte till- ingen avbetalningsplan och därmed konkurs. Beslutet för VSK Bandy var inte lätt att fatta då man precis kommit på fötter efter ett ekonomiskt stålbad, men efter många sena diskussioner togs beslutet om att hjälpa till med kompetens och marknadskraft. Motorn bakom att detta skulle vara möjligt och scenariobyggaren var Micke Campese. VSK Bandy ställde krav på kommande styrelsen i VSK Fotboll för att göra detta; Ekonomi före sporten, göra en långsiktigt plan och leva efter den, följa avbetalningsplaner och göra rätt för sig.

VSK Bandys ordförande och klubbchef deltog på extra årsmötet i november och berättade om att bandyn skulle hjälpa till. Ny styrelse valdes och resan påbörjades. Fotbollen började bygga sin långsiktiga plan.

Januari 2015 skrevs det första avtalet gällande marknadsarbetet VSK året runt sjösattes samt att Micke Campese lånades ut som tf. klubbchef. De koncept som har arbetats framgångsrik med är VSK-året-runt, Schysst Framtid och Västerås Affärsnätverk, vårt nya koncept Schysst Business är just nu i lansering under 2016 och 2017 har vi haft gemensam marknadsavdelning med stor framgång.
En av de stora kampanjerna under dessa år var när vi fick hit Johan Mjällby.

 

Gemensam vision och värdegrund

Hösten/vintern, 2016/2017, beslutade dåvarande styrelserna i fotboll och bandy att fördjupa samarbete genom att tillsammans arbeta fram en värdegrund och vision, arbetet gjordes i workshopform och mynnade ut följande.

I visionsarbetet har vi också tagit fram vilka ramar och riktlinjer vi ska sköta våra föreningar efter (se bilaga).

 

 

Organisation

 

Händelsen i VSK Fotbolls styrelse

Den 6 september inkom en skrivelse till VSK Fotbolls styrelse från 4 styrelseledamöter, med synpunkter på hur styrelsearbetet och skötsel av föreningen bedrivs. De ville att skrivelsen skulle tas upp på dagordningen för diskussion på kommande styrelsemöte den 13 september, vilket så gjordes. På styrelsemötet den 13 september valde dock de fyra att lämna sina platser i VSK Fotbollsstyrelse, innan synpunkterna i skrivelsen togs upp för diskussion och bemötande. Christer Ankarswed, ordförande i VSK Admin, samt ordförande i valberedningen för VSK Fotboll var med på mötet. Christer Ankarswed konstaterade, att enligt stadgarna är fotbollens styrelse med dess kvarvarande 5 ledamöter beslutsmässiga.

 

Vad händer nu i VSK Fotboll?

Samarbete med VSK Bandy kvarstår och implementering av vision och värdegrund ska fortsätta. Även arbetet med att säkerställa att alla policys och ramar för att driva föreningen blir uppdaterade, eller i den mån de saknas så ska de upprättas. Arbetet med samgående mellan VSK Fotboll och VSK Ungdom fortsätter enligt plan. Vidare fortsätter arbetet med SEF-certifiering med utbildningsplaner, en grön tråd ”Från fotbollslekis till seniorlag” och samarbetet inom Fotbollsalliansen.

Se bilagor nedanför gällande VSKs värdegrund och Vision 2021.

VSKs värdegrund

Vision 2021

VSK Fotbolls styrelse