Glädje, Ansvar & Gemenskap i fokus

Carl-Fredrik Zetterman (Värdegrundsansvarig), Tobias Revenäs (Tränare P11), Emelie Holmström (Tränare F08, 09 &10) & Ardian Ahmeti (Tränare P10) var några av många som närvarade på workshopen.

Under söndagen genomförde ledare i VSK:s ungdomslag värdegrundsarbete kopplat till verksamheten där värdegrundsorden Glädje, Ansvar & Gemenskap stod i fokus.

Ansvarig för workshopen på Iver Arena var värdegrundsansvarig Carl-Fredrik Zetterman.

– Värdegrund är en otroligt viktigt grund att stå på i föreningslivet. Blir gemenskap, ansvar och glädje en naturlig del av klubben kommer det bli starkare sammanhållning i de olika lagen och i slutändan leder det även till positiva sportsliga resultat där man litar på och känner sig trygg med varandra, säger Carl- Fredrik.

Under dagen diskuterade ungdomsledarna vad värdegrundsorden innebär och hur man kan implementera dem i klubben och i de olika lagen. Christoffer Nerén, styrelseledamot och tränare för VSK P10 & F14, var en av ungdomsledarna som deltog på workshopen.

Christoffer Nerén diskuterar med andra ungdomsledare i VSK Fotboll

– Det är vår värdegrund som är basen som vi bygger vår klubb på och kring. Arbete likt den här workshopen skapar en enorm samsyn och ett stort värde för oss ledare som är verksamma i klubben när vi träffas och lägger fokus på dem här delarna, säger Christoffer och fortsätter:

– Det är lätt att man lägger för stort fokus på den sportsliga utvecklingen och glömmer bort att prata om de här frågorna och syftet med en gemensam värdegrund. Det är vid dessa träffar vi skapar en gemenskap, avslutar Christoffer Nerén.

Hampus Lundskog