Årsredovisning och information om VSK Fotbolls nuläge

Då Coronaepidemin innebär att ett datum för VSK Fotbolls årsmöte i nuläget inte kan fastställas, skickas föreningens årsredovisning för 2019 idag ut till medlemmar och övriga intressenter. Här följer information om föreningens verksamhetsår, inklusive det ekonomiska resultatet och nuläget.

VSK Fotboll budgeterade ett resultat på drygt minus 3 miljoner kronor inför fjolårets återkomst i svensk elitfotboll och Superettan. Det stora sportsliga målet 2019 var att säkra fortsatt spel i Superettan 2020, detta samtidigt som organisationen utvecklades för att möta en elitfotbollens krav och villkor.

Det var en budget med inbyggd osäkerhet i och med svårigheten att förutsäga publik- och marknadsintresse och vilka sportsliga och organisatoriska kostnader och nödvändiga investeringar som en elitfotbollsverksamhet i Superettan skulle kräva.

Årets resultat skrivs till minus 8 miljoner kronor (föregående år minus 11,2 miljoner kronor). Bland poster som skiljer sig i jämförelse med budgeten märks ökade driftkostnader (matcharrangemangens bemanning/säkerhet, arenahyror, spelartrupp, akademi) samt lägre marknadsintäkter, som dock ökade kraftigt i jämförelse med föregående år.

Inför 2020 drar VSK Fotboll nytta av erfarenheterna under 2019. Året har get kunskap och insikt kring elitfotbollens tuffa verklighet, men också nycklar på vägen mot en budget i balans, för att utveckla verksamheten och för att etablera föreningen på en högre nivå i Superettan – parallellt med damsatsningen och den fortsatta utveckling av vår ungdoms- och akademiverksamhet.

De restriktioner som nu vidtagits till följd av Coronaepidemin är nödvändiga men de ekonomiska effekterna riskerar att bli långvariga, och kan precis som för samhället i stort orsaka större problem än idag för oss som förening. Säsongsstarter skjuts fram, budgeterade publikintäkter uteblir under flera månader samtidigt som lönekostnader och andra fasta kostnader består, även om vi använder till buds stående medel för att lindra situationen.

Verksamhetsåret 2020 är därmed ovisst, även om vårt arbete i mångt och mycket fortsätter dag för dag. Vi vill passa på att tacka alla personer som stödjer VSK Fotboll under den här svåra tiden. Ni är ovärderliga! Vi vill också framföra ett varmt tack till våra medarbetare och till alla som ställt upp ideellt för klubben i stort och smått under året som gått. Det hade inte varit möjligt att genomföra denna säsong utan era stora insatser. Stort tack!

Vi vill även framföra vårt tack till medlemmar, supportrar, publiken, VSK Vännerna, våra vänner bland näringslivet i Västerås, övrig föreningar i Västerås och Västerås stad för all stöttning under 2019. VSK Fotboll vill även framföra sitt tack till alla spelare och ledare i seniortrupper, akademi- och ungdomslag för ett oerhört fint samarbete under året som gått.


Styrelse och ledning,
VSK Fotboll.

Vid frågor, vänligen kontakta Christer Blom genom fotboll@vasterassk.se

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2019

För att se verksamhetsberättelse 2019 – klicka här!

För att se årsredovisningen 2019 – klicka här!