VSK Fotbolls akademi tar steg framåt – resultatet från 2022 års akademicertifiering är här

Varje år genomför Svensk Elitfotboll en akademicertifiering för de klubbar som väljer att delta. Nu är 2022 års resultat här – och det ser bra ut för VSK.

Tf akademichef Emilio Nammour har hunnit plöja igenom resultaten när klubbmedia får tag på honom.

Certifieringen sker via besök på plats hos klubben och genom att klubben laddar upp dokumentation till utvärderarna.

– De är en relativt omfattande process där klubbarna granskas inte bara på att man säger att man gör en sak utan också hur väl den är implementerad i organisationen, säger Emilio Nammour.

– Själva certifieringen gör att vi får svart på vitt vad vi gör bra och vad vi behöver utveckla och så får vi möjlighet att jämföra oss med andra svenska klubbar och från och med denna runda också internationellt.

VSK har senaste åren haft 3 av 5 stjärnor i certifieringen så blev det också denna gång.

– Det stämmer och vi är nöjda med antalet stjärnor och den totala poängsumma vi fick. Räknar vi poäng har vi fyra lag som spelar i årets Superetta framför oss, så vi ligger bra till – inte minst med tanke på förutsättningarna.

Så här säger Thomas Hasselgren som är akademiutvecklare på Svensk Elitfotboll om 2022 års akademicertifiering.

”Den nya certifieringen sätter större krav på klubbarna än tidigare år men vår förhoppning är att samtliga klubbar blir mer professionella. På sikt gynnar det hela den svenska fotbollen, det är jag övertygad om”.

– Det stämmer att certifieringsprocessen gjorts om och det är svårare att få poäng och man har gått från maximalt 5 stjärnor till 7 stjärnor, säger Emilio Nammour.

Totalt bedöms tio områden, alltifrån dokumentation till tränarutbildning, faciliteter, spelarutveckling, elitaktiva spelare, samarbete, internationella matcher med mera.

– Det jag kan säga att jag tycker att vi lyckas väl poängmässigt i de områden där i själva kan styra vad som händer. Vi har längre poäng i till exempel kategorin elitaktiva spelare som mäter vart akademins spelare hamnar senare i karriären. Vi är fortfarande en ung akademi så där har vi inte så många spelare ute i systemet ännu. Sen ligger vi något sämre till på faciliteter för akademin. Det är inte något vi direkt kan styra över utan vi är i händerna på vad kommunen erbjuder men också hur klubben gör sina prioriteringar.

– En annan kategori det är svårt för oss att få poäng i är internationella matcher. Det finns helt enkelt inte resurser till sådant i klubben, konstaterar Emilio Nammour.

Utifrån vad utvärderingen säger, hur går ni vidare, vad tar ni med er?

– Jag vill börja med att säga att den nya certifieringsprocessen ger oss klubbar mer matnyttigt att jobba med för att förbättra och höja kvalitén i akademin. Vi fokuserar som sagt på det vi kan påverka och en konkret sak jag ska jobba med under året är att få alla tränarteamen att dokumentera allt som behöver dokumenteras. De flesta gör det redan väldigt bra men för certifieringen räcker det med att ett tränarteam inte gjort det för att poängsumman ska dras ned. Det är rimligt då kvalité ska mätas på den lägsta funktionsnivån inte den högsta. Där behöver vi bli bättre.

– I de områden vi traditionellt har varit starka, till exempel tränarutbildning, så ska vi fortsätta att vara duktiga men det kommer krävas arbete då vi har många personalförändringar i akademin till årets säsong, säger tf akademichef Emilo Nammour avslutningsvis.