VSK Akademi rankas 24 i Sverige

Certifieringen av Tipselitakademier är presenterad och VSK Akademi får i år 1541 poäng, vilket är en ökning med 427 poäng jämfört med året innan. VSK:s Akademi har tre stjärnor av fem och rankas som nummer 24 i landet.

I år är certifieringen något förändrad. Klubbarnas arbete med värdegrund ger extra poäng och det har även tillkommit poäng för specialister i organisationen. Samtidigt krävs det också fler poäng än tidigare för varje stjärna. Trots högre krav lyckades VSK Akademi behålla sina tre stjärnor och samtidigt öka 427 poäng sedan förra säsongen. 

– Klubben gör en ökning med 427 poäng vilket är ett resultat av ett hårt arbete som lagts ner under 2018. Tipselit ger oss verktyg för att utveckla verksamheten och ger oss samtidigt stöd i hur andra klubbar arbetar för att bli bättre. Vår målsättning är att nå fyra stjärnor inom en snar framtid. Vi vill utveckla vår verksamhet så att vi kan utbilda ännu bättre spelar till vårt representationslag. Tipselitnätverket ger oss goda möjligheter att uppnå det, säger Herman Ottosson, Akademichef VSK Fotboll.

Akademichef Herman Ottosson med P17:s tränare Markus Lindberg
och P16:s tränare Joel Bäckström.

Fakta Tipselit
Tipselit är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Spel, fotbollens huvudsponsor. Detta görs genom målmedveten satsning på unga talanger. Varje år bidrar Svenska Spel med tolv miljoner kronor till svensk ungdomsfotboll, pengar som Svensk Elitfotboll fördelar ut till de 62 deltagande klubbarna enligt ett certifieringssystem.

Föreningen får möjlighet att förstärka sin talangutveckling genom att anställa kvalificerade tränare för utvecklingslagen. Tanken är att talangerna ska få en elitinriktad fotbollsutbildning av i första hand heltidsanställd tränare. Syftet är att trygga framtiden för svensk fotboll.

Fakta Certifieringen
Certifieringen genomförs i samband med besök hos var och en av de 62 medlemsklubbarna i Tipselitnätverket. Varje klubb bedöms utefter hur de jobbar med Värdegrund och mål med Akademin, Spelarutbildning, Faciliteter, Ledarorganisation, Skolsamverkan, Samarbete andra klubbar och Sportsliga resultat av Akademin.

En maxpoäng delas ut och klubbarna får olika antal stjärnor (1-5) beroende på sin totalpoäng.

Syftet med Certifieringen är att:
– kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutbildning i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelarutbildning och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

Läs mer här: Tipselit.se