Satsning på flickfotboll: VSK inleder samarbete med Bäckby United – söker unga flickor som vill spela fotboll

VSK Fotboll har som långsiktig strategi att jobba med att utveckla fotbollen i klubbens traditionella rekryteringsområden på Bäckby och Skälby. Nu startar ett samarbete med Bäckby United för att lyfta flickfotbollen för de allra yngsta.

Niklas Koivisto – barn- och ungdomsansvarig i VSK Fotbolls styrelse

VSK Fotbolls barn- och ungdomsansvarige i styrelsen Niklas Koivisto är den som jobbat fram samarbetet.

– Bäckby United har varit verksamma på Bäckby under ett antal år och bedriver futsal- och fotbollsverksamhet. De har varit duktiga på att fånga upp flickor som vill spela fotboll. De utbildar också lite äldre flickor till att bli ledare så att verksamheten blir hållbar.

– Idag börjar många flickor spela fotboll när de är 9-11 år – vi skulle vilja sänka den åldern så att det blir som för pojkarna som oftast börjar vid 5-8 års ålder, säger Niklas Koivisto.

Vad består samarbetet mellan föreningarna av?

– VSK och Bäckby United har nu kommit överens om att vi ska göra en gemensam satsning på Bäckby och Skälby för att locka unga flickor med att spela fotboll.

– Rent konkret använder vi oss av den metodik som UEFA tillsammans med Disney har tagit fram och som används av Svenska Fotbollsförbundet (UEFA Disney Playmakers). Metodiken vänder sig till flickor 5-8 år och ger dem chansen att prova på fotboll och utvecklas på ett bra sätt.

Hur delar ni upp jobbet mellan föreningarna?

– Bäckby United bidrar med ledare och VSK bidrar med sin räckvidd och tillsammans kan föreningarna lägga ihop sina resurser för att hjälpa flickfotbollen inom de här områdena, säger Niklas Koivisto.

Vad händer närmast?

– Vi söker nu unga flickor som vill börja spela fotboll. Redan den 12:e juni drar det igång med den första träffen enligt UEFA Disney Playmakers metodiken.

Du kan läsa mer om UEFA Disney Playmakers här

– Nästa vecka kommer information om hur man anmäler sig, säger Niklas Koivisto avslutningsvis.

Så här säger Staffan Winberg, Bäckby United/FI om samarbetet:

” VSK som stans största klubb har både muskler och möjlighet till långsiktighet. Sedan har VSK stor förankring på Skälby vilket dels innebär redan nu lokal förankring och dels möjlighet att kraftsamla gemensamma resurser. Utöver detta så har VSK som uttalat mål att verka för barn i socioekonomiskt svaga områden vilket gör VSK som given partner för Bäckby United”.