Damverksamheten utvecklas inför 2023 –“vi har en målbild som vi jobbar emot”

Knappt har säsongen avrundats – förberedelserna för nästa säsong är redan igång i VSK Fotbolls damverksamhet och en del förändringar står för dörren.
Vi har en målbild på vad vi vill uppnå och hur det ska gå till, så den jobbar vi emot, säger huvudtränare Lisa Hellenberg.

Målet för nästa säsong är som tidigare uttalat att nå division 1.

– Vi har styrelsens inriktning och av årsmötet beslutad målbild och med den kommer ett antal krav på spelare, tränare och organisation. Nu jobbar vi med att få alla bitar på plats. Vi kan räkna med att div 2 nästa år är som en sämre div 1 serie, givet hur seriesystemet nu görs om, säger Lisa Hellenberg.

– Redan i augusti började vi kommunicera till spelartruppen om kommande förändringar och hur kravbilden för nästa säsong kommer att se ut.

En ändring som genomförs är att dra sig ur div 4 spel som under året gjort det möjligt att hålla igång den stora A-truppen.

– Det stämmer. Vi har funderat fram och tillbaka på för- och nackdelar och landat i att vi behöver en mindre trupp med större kontinuitet för att lyckas med vår målsättning.

– Istället för att ha en väldigt stor A-trupp inleder vi nu ett närmare samarbete med det kommande F17-laget som tränar samtidigt med A-laget. F17-laget kommer att bli fler och vi vill hitta ett enkelt sätt att låta duktiga spelare därifrån träna och kanske spela med A-laget. Den här samarbetsformen ersätter vårt tidigare div 4-lag.

Som en konsekvens av detta fick många spelare i A-laget förra veckan besked om att de inte erbjuds en fortsättning i VSK.

– Det är korrekt. Naturligtvis är det tråkigt att det blir så här men vi måste försöka fundera ut hur vi bäst kan nå vår målsättning om att utveckla damfotbollen i VSK till en elitverksamhet – samtidigt som vi inte konkurrerar med andra föreningar på seniorbreddnivån.

– Vi tror att vi har en modell som kan fungera för framtiden. De spelare som inte erbjuds fortsättning i VSK kommer att få möjlighet att spela fotboll i en annan klubb i Västerås.

– Jag vill också hålla fram att vi i vårt nya upplägg jobbar med att hitta samarbetsklubbar där spelare enkelt kan gå emellan så att alla kan spela på rätt nivå. Vi får inte glömma att vi jobbar med unga spelare och en del kommer att utvecklas i framtiden på ett sätt att de en dag kan spela i VSK, även om de inte gör det just nu.

Hur ser den närmsta framtiden ut?

– Vi börjar träna igen i början av november och då ska en hel del saker vara på plats. I veckan kommer vi sitta med våra egna spelare och diskutera framtid och hur de ser på saker och ting och vår kravbild. Vi kommer också träffa spelare som anmält intresse för att spela i VSK. Allt kommer inte vara klart tills vi sätter igång men så mycket som möjligt vill vi ha på plats, säger Lisa Hellenberg.

Även på ledarsidan sker förändringar inför nästa säsong. Niclas Slagstedt som varit sportsligt ansvarig för damverksamheten sen den startade har klivit av sitt uppdrag på grund av privata omständigheter.

– Vi har valt att tillfälligt organisera om hur styrning, koordination och utveckling av damverksamheten sker, säger Hannu Högberg – ansvarig i styrelsen för damerna.

Vad är tänkt runt detta?

– Istället för en sportsligt ansvarig har vi nu startat upp ett sportråd med representanter från A-laget, F17-laget samt representanter från styrelsen. Det här rådet har i princip samma ansvar som en sportsligt ansvarig.

– Målet med sportrådets arbete är att få till ett synsätt som hänger samman i styrelse, dam- och F17 och även med blickar mot en möjlig flickakademi i framtiden. Det är en fördel om involvering i dessa frågor sker från både dam A och F17 via ett sportråd. Det är också viktigt att skapa en ”grön tråd” mellan F17 och A-laget, till exempel att de spelar på liknande sätt. Det underlättar för spelarna att gå emellan.

– Sportrådet ska också se till att skapa ett gemensamt synsätt på hur spelarrekryteringar i A-lag och F17 ska gå till samt säkerställa att alla spelare i klubben har optimala utvecklingsförutsättningar utifrån där man befinner sig just nu.

– Vi hoppas att de förändringar som nu görs kan leda fram till att vi når klubbens mål för nästa säsong, säger Hannu Högberg avslutningsvis.

Har du frågor eller undrar något om VSK Fotbolls damverksamhet kan du höra av dig till

Huvudtränare Lisa Hellenberg: 0723-030177

Ansvarig i styrelsen Hannu Högberg: 070-2182288