VSK Fotboll förstärker på marknadssidan

Det har varit en tuff resa för klubben under senaste halvåret där ett flertal medarbetare varit tvungna att lämna på grund av ekonomiska skäl. Nu siktar klubben på att sakta men säkert förstärka organisationen. Först ut är en marknadskoordinator.

Nu kan vi hälsa Ludwig Jonsson välkommen till VSK, han har helt nyligen påbörjat sin anställning i klubben. Vi tog ett snack med honom för att ta pulsen på vad han ska jobba med framöver.  

VSK Fotboll nya marknadskoordinator Ludwig Jonsson

Hej Ludwig – berätta vad du är anställd som och vad du ska göra.

– Jag är anställd som marknadskoordinator med fokus på marknadsfrågor och säljarbete. I mån av tid kommer jag att också göra andra saker i klubben.

Vad har du för bakgrund inom sälj och marknad?

– Längre tillbaka har jag jobbat med olika säljjobb och bland annat sålt reklam. På senare år har jag haft ett jobb där jag jobbat med kundrelationer. Man kan säga att jag haft i uppdrag att skapa och utveckla kundkontakter.

Hur känns det att börja jobba för VSK Fotboll nu?

– Det är fantastiskt kul att få chansen att jobba i VSK. Det är väldigt inspirerande och spännande jobb jag har framför mig. Jag gillar att jobba med och att träffa människor och det kommer jag kunna göra i det här jobbet, så fort vi fått ordning på Covid-19. 

– Sen är jag en person som gillar utmaningar, att se möjligheter och lösa problem som dyker upp, något som den här typen av jobb garanterat för med sig. Så det här jobbet passar mig perfekt.

Du har redan hunnit jobba ett tag med sälj och marknad åt klubben innan din anställning, vad ser du behöver jobbas med i framtiden på de här områdena?

– Jag ser flera saker jag tror klubben kan utveckla framåt. En sån är fler ytor för våra partners att mötas och träffa varandra. Det kan vara loger på arenan men även helt andra saker, men att utveckla mötesplatser för de som besöker arenan tror jag mycket på.

– Sen ser jag möjligheter på och runt arenan att utveckla våra exponeringsställen för våra samarbetspartners och våra egna produkter. Ja det finns mycket att jobba med konstaterar Ludvig avslutningsvis.

Ordförande Anna Sjödin säger så här om att klubben förstärker organisationen.

”Det har varit en tuff tid för klubben med så många medarbetare som tvingats sluta på kort tid. Nu börjar den mödosamma vägen att försöka börja bygga en organisation som är ekonomiskt hållbar för klubben. Det är en organisation som  till stora delar bygger på en kombination av anställda och ideella och genom sin flexibilitet ska ha möjligheter att ta oss genom tider av både framgångar och utmaningar. När resurser kan omfördelas och nyttjas optimalt skapar vi de förutsättningar som krävs för en fotbollsklubb av VSK:s dignitet. Vi måste klara att leverera både på och utanför planen med en budget i balans.  Vi ska se anställningen av en marknadskoordinator som ett steg på den resan”.