Rapport från föreningens årsmöte

Under onsdagskvällen genomförde VSK Fotboll sitt årsmöte – här är en summering av vad som hände.

Ordförande Magnus Breitholtz öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Totalt var ett fyrtiotal personer närvarande, ytterligare tio personer deltog via teams och kunde följa mötet.

Till mötesordförande valdes Anders Teljebeck och till sekreterare valdes Anders Tengström.

Magnus Breitholtz föredrog verksamhetsberättelsen och summerade året 2023.

Efter det gick årsredovisningen igenom av ekonomiansvarige i styrelsen Andreas Lindahl. Det konstaterades bland annat att föreningen gör ett plusresultat på 1.7 miljoner kronor för 2023. Intäkterna har ökat rejält men det har också kostnaderna. Det gäller inte minst de obudgeterade kostnader som tagits för att anställa personal i senare delen av 2023.

Mötesordförande föredrog delar av revisionsberättelsen och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

Årsmötet valde att lämna medlemsavgifterna oförändrade för 2025.

Olika representanter ur föreningen föredrog för årsmötet om hur verksamheterna är tänkta att drivas under 2024. Ekonomiansvarige föredrog årets budget. Den tänkta omsättningen är 50 miljoner och det är budgeterat med ett nollresultat för verksamhetsåret 2024. Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget.

Två motioner behandlades – årsmötet biföll styrelsens förslag i båda fallen. (läs om motionerna och styrelsens förslag här).

Årsmötet genomförde flera val rörande föreningens representanter.

Till föreningens ordförande valdes Magnus Breitholtz om en tid av ett år. Till ledamöter i styrelsen valdes Andreas Lindahl och Per Lithammer om en tid av två år. Samtliga val var omval. Utöver nämnda personer består styrelsen 2024 av Niklas Koivisto, Tina Bilock, Erik Berntsen samt Elma Åhlin Bilalovic.

Årsmötet valde också Hannu Högberg, Göran Landerdahl samt Stefan Brandberg till valberedare om en period av 1 år. Enligt stadgarna utser styrelsen en ordförande i valberedningen.

Inga övriga frågar anmäldes varför mötets ordförande Anders Teljebeck tackade alla närvarande och avslutade mötet.