Positiv utveckling på många områden men ett förväntat svagare ekonomiskt resultat för 2022

VSK Fotbolls styrelse har gjort en halvårsavstämning av verksamheten och kan kommunicera följande.

Den nya styrelsen i VSK Fotboll har sedan den tillträdde i mars i år lagt ner ett stort arbete på att förstå föreningens ekonomi och verksamhet. Idag har vi skapat oss en detaljerad bild av läget, gjort en halvårsavstämning och tagit fram en ekonomisk prognos för 2022.

Prognosen visar på ett sämre resultat för 2022 än vad som presenterats för medlemmarna på årsmötet. Arbetet med att minimera underskottet har redan påbörjats. Styrelsens bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna inför 2023 ser klart bättre ut än för innevarande år.

Med detta nyhetsbrev vill vi i styrelsen utveckla den ekonomiska situationen samt kommunicera vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att skapa en elitfotbollsförening som är hållbar på alla plan. Vi vill även ge en bild var föreningen befinner sig och en utblick vad som krävs för att Grönvitt ska etablera ett läge där vi kan fokusera på föreningens vision om att nå Allsvenskan.  

Nuläge

Fokus var inför 2022 att säkerställa en slagkraftig trupp på dam- och herrsidan, en utvecklande akademi och en glädjefull ungdomsverksamhet, samt en ekonomi närapå i balans.

Flera av dessa delar kommer vi att uppnå under 2022 men den prognos som tagits fram vid halvårsskiftet visar att det inte kommer att gå att nå budgeterat resultat för verksamhetsåret, utan extra ordinära intäkter liknande de för 2021 (spelarförsäljningar). Främst handlar det om att under budgetarbetet inför detta verksamhetsår gjordes en felbedömning av elitstödet från Svensk Elitfotboll (SEF).

Därtill har det tagit längre tid att återuppbygga verksamheten vad gäller match- och föreningsarrangemang som sponsor- och partnererbjudanden, än vad förhoppningarna var inför säsongen. Våra marknadsintäkter har inte nått budgeterade mål. Men det bör även noteras att vi har lyckats reducera vissa kostnader, som exempelvis personal och kostnaderna för spelartruppen ligger under den budgeterade ramen.

I sammanhanget är det värt att påpeka att VSK Fotboll idag drivs av en administrativ organisation, som till stora delar utgörs av ideella insatser av styrelse och andra fantastiska människor som lever och brinner för föreningen.

Även om prognosen visar på ett sämre ekonomiskt resultat än budgeterat, beror exakt utfall mycket på hur vi tillsammans lyckas med att minska utgifter och öka intäkter under resterande del av året.

Bild: Henrik Lukkarila

Vad händer nu?

VSK Fotboll håller på att anpassa storleken på den ekonomiska kostymen som möjliggör en sportslig framgång på planen utan att ekonomin äventyras. Det övergripande målet för 2022 är att säkra en plats i Superettan 2023 och reducera det finansiella underskottet.

Följande åtgärder har styrelsen beslutat om, vilka har eller kommer att implementeras inom kort:

  • Att förordna en ideellt arbetande tf. klubbchef med uppdrag att leda klubbens dagliga verksamhet och hålla ihop alla klubbens administrativa processer. Här har styrelsen beslutat att utse nuvarande ordförande Stefan Brandberg som tf. klubbchef.
  • Utse en ny vice ordförande som leder det interna styrelsearbetet för att avlasta Stefan Brandberg. Här har styrelsen beslutat att utse nuvarande styrelseledamoten Magnus Breitholtz till vice ordförande.
  • Som tidigare meddelats har ekonomiansvarige i styrelsen Jörgen Hedström utträtt ur styrelsen på egen begäran. Ledamot Andreas Lindahl har utsetts till ny ekonomiansvarig i styrelsen.
  • Ökad kostnadskontroll där fokus ligger på att minimera alla ej nödvändiga kostnader samt att på ett tidigt stadium etablera bästa möjliga förutsättningar för 2023.
  • Kraftsamling inom föreningen för att öka intäkterna och vi ser gärna fler ideella insatser och goda idéer samt nya partners. Alla initiativ välkomnas!
  • Förbättrad extern kommunikation i alla kanaler och målgrupper. Här planerar vi t.ex. för att ha dialogmöten med såväl sponsorer och partners som supportrar under augusti månad.
  • Se över möjligheterna att förstärka truppen under sommarens transferfönster genom ekonomiskt tillskott från externa partners.
  • Medlemmar i föreningen kommer att kallas till informationsmöte den 23/8 kl 19.00 där en mer detaljerad genomgång görs med möjlighet till diskussion och att ställa frågor.
  • Sponsorträff kommer att genomföras under första delen av september.

Sammanfattningsvis kan man säga att det just nu är en tuff situation men att det finns en rad positiva saker som händer i klubben och att det finns många framtida möjligheter som kan utvecklas.

För framtiden är det styrelsens övertygelse att vi successivt behöver öka intäkterna. En organisation behöver byggas ut och rätt spelartrupp skapas för ta nästa steg mot att etablera oss på den övre halvan i Superettan och på sikt nå visionen om Allsvenskan. Detta arbete påbörjar styrelsen under hösten men redan nu står det klart att för att lyckas behöver alla Grönvita vara med att bidra för att vår vision en dag ska bli verklighet.

Som avslutning lyfter vi fram några saker ur den skörd av positiva händelser som skett under det första halvåret.

Vi har ett damlag som raskt klättrat genom seriesystemet och som nu ligger i toppen av div 2.

Vi har ett herrlag som består av en ung och mycket utvecklingsbar spelartrupp, tränarstab och sportslig ledning. Även om resultaten under våren kanske inte gått vår väg som vi önskat, spelar vår herrtrupp ofta en fin och  attraktiv fotboll.

Våra akademilag är idag tillbaka i skiktet alldeles under de allra främsta lagen i Sverige och vi ser återigen unga talanger från Västerås i vårt A-lag (ex. Max Larsson och Alex Lindelöv) eller som köps upp av klubbar högre upp i hierarkin eller utomlands (ex. Sebastian och Liam Selin).

Som ett ytterligare kvitto på kvalité ser vi hur allt fler av våra akademispelare blir uttagna till landslagsläger. För första gången i klubbens historia spelade en VSK-spelare i ett EM-slutspel i år (P17). På flicksidan ser vi motsvarande utveckling med hela fem spelare på senaste landslagslägret (F15).

Vår ungdomsverksamhet innehåller ett tjugotal lag och totalt ca 600 Grönvita fotbollsspelare. Våra engagerade och kunniga ledare ser till att skapa en bra och utvecklande fotbollsmiljö som attraherar spelare långt utanför VSKs traditionella rekryteringsområde. Samtliga lag har väntelistor för barn och ungdomar som vill tillhöra VSK.

Det är mycket att vara stolt över i VSK och vi i styrelsen ser fram emot att tillsammans med er alla utveckla klubben in i framtiden. 

Har du frågor eller undrar något går det bra att kontakta ordförande Stefan Brandberg på telefon – 0722220157. Om inte annat ses vi på informationsmötet 23/8.

VSK Fotbolls styrelse