Nyhetsbrev från styrelsen i VSK Fotboll

Då var det dags för ett nyhetsbrev från styrelsen i VSK Fotboll. Denna gång gör vi en kort summering av säsongen som gått. Vi presenterar också huvuddragen i vår kommande treårsplan för klubben samt de sportsliga och organisatoriska målen för alla våra verksamheter under 2023.

VSK Fotboll tar sats mot att utveckla hela föreningen – hållbarhet i fokus

Som kommunicerades i somras har vi i Västerås SK FK:s styrelse lagt ner ett stort arbete på att få kontroll på klubbens inkomster och utgifter, med ambitionen att skapa en förening med en ekonomi i balans, samtidigt som våra lag ska erbjudas de bästa förutsättningarna för att utvecklas rent sportsligt.

 Alla i och omkring VSK Fotboll arbetar nu hårt och metodiskt med att bygga en klubb som är hållbar i alla delar. Vi ser bland annat att vi behöver utveckla våra relationer med supportrar, företag, andra föreningar, kommunen och organisationer i Västerås med omnejd. Vi är inte riktigt där än men en god bit på väg och vi ser med tillförsikt fram emot att under nästa säsong ta ytterligare ett kliv mot att bli just en i alla delar hållbar klubb. Ett prioriterat område är marknadsarbetet då klubben måste öka intäkterna från näringsliv och organisationer för att kunna nå våra ambitiösa mål. 

Med detta nyhetsbrev vill vi i styrelsen kommunicera hur detta arbete fortlöper, vilka ambitioner vi har inför nästa säsong och göra korta nedslag i allt positivt som hänt under den gånga säsongen.

Säsongen 2022

Vi i styrelsen konstaterar att rent sportsligt blev 2022 en till stora delar framgångsrik säsong, med en rad bedrifter av enskilda individer och lag: 

 • Herrlaget satte nytt poängrekord sedan uppflyttning till Superettan säsongen 2019
 • Viktor Granath blev med sina 24 mål utsedd till den bästa spelaren i Superettan 2022
 • Herrlaget hade tre spelare högt upp i assistligan: Simon Gefvert, Simon Johansson och Daniel Ask
 • Under året har flera spelare ur akademin tagit steget upp till representationslaget. Inte minst Max Larsson har visat framfötterna och spelade under hösten till sig en ordinarie plats.
 • Som en av endast 12 föreningar i landet har VSK Fotboll under nästa säsong akademilag i Allsvenskan i samtliga ålderskullar mellan P16 och P19.
 • Ett stort antal flickor och pojkar har under året kallats till olika landslagsläger och flera har fått möjligheten att representera svenska landslag.
 • Alex Lindelöv har som förste VSK:are representerat Sverige i ett EM-slutspel.
 • Damlaget var med ett ungt lag mycket nära avancemang uppåt i seriesystemet.
 • Genom gratis årskort för ungdomar och en riktad besökskampanj med supportrar, dam- och herrspelare och styrelsemedlemmar ute i Västerås grundskolor har en ny generation supportrar letat sig till vår hemmaarena.

Treårsplan som tar sats mot en hållbar förening

VSK Fotbolls styrelse har under hösten brutit ner den långsiktiga strategi som den tidigare styrelsen lade fram. Planen har anpassats till rådande läge och förtydligats till en, som vi hoppas, realistisk treårsplan för perioden 2023–2025.

Ett av de viktiga förytligandena är att trycka på målsättningen att succesivt sätta föreningen på spåret mot en i alla delar hållbar utveckling, ekonomiskt, socialt såväl som ekologiskt.

Sättet att tänka hållbart implementeras gradvis i föreningen och först ut är marknadssidan där våra marknadsprodukter och hur vi för diskussioner med våra partners kommer genomsyras av hållbarhetsfrågor.

Vi i styrelsen jobbar aktivt med att klubbens värdeord – glädje, gemenskap och ansvar – ska genomsyra hela klubbens verksamhet, från ungdomsverksamheten på Skälby och Bäckby, genom akademin och upp till herr- och damlagsverksamheten på Iver arena. Vi vill att orden ska ha konkret betydelse för hur spelare och ledare uppträder i vår klubb. Som ett första steg har vi nu efter säsongen bett alla spelare i våra representationslag samt akademi att besvara en enkät som utvärderar verksamheten utifrån värdeorden. Resultatet från enkäten är sen det som ska ligga till grund för styrelsens utvecklingsarbete de kommande åren.

Efter en säsong med upp- och nedgångar för vårt herrlag landade laget några placeringar under målsättningen som var en sjätteplats. För kommande tre åren ser styrelsen att herrlaget fortsätter att etablera sig i Superettan och där stabiliteten i prestationerna blir allt påtagligare vilket förhoppningsvis leder till förbättrade tabellplaceringar. I och med att Herman Ottosson slutat som sportchef är huvudtränare Kalle Karlsson tills vidare ansvarig för rekrytering till spelartruppen.

Damlaget uppvisade under säsongen ett stabilt spel som räckte väldigt långt prestationsmässigt, nästan hela vägen till avancemang. Målsättningen för damlaget att avancera till Div 1 senast 2023 ligger fast. Om målsättningen kan nås tar en etableringsfas vid vartefter fortsatt satsning uppåt görs.

Akademins framgångar senaste åren har varit påtaglig, inte minst förmågan att leverera spelare till herrtruppen med sådan kvalité att de har realistiska chanser att utvecklas till att bli spelare i den svenska elitfotbollen. Under kommande år är den övergripande målsättningen att se till att lagen kan etablera sig i sina respektive högstaserier. Därigenom säkerställs bästa tänkbara utvecklingsmiljö. Kravet på att leverera spelare till A-truppen finns kvar och kan komma att öka.

Föreningen gör under kommande treårsperioden en medveten satsning på att etablera de äldre flicklagen i en framväxande miljö som påminner om akademiverksamheten på pojksidan. Konkret innebär denna satsning till exempel att vårt blivande F17 lag får spela i nationell serie och tränas av externt rekryterad tränare.

På många sätt är det ett av föreningens huvuduppdrag att ta hand om våra barn- och ungdomar som har valt VSK som sin klubb. Under kommande treårsperiod vill styrelsen fortsätta utveckla verksamheten ytterligare. Ett tydligt fokus kommer vara på att vara mer närvarande i de västra stadsdelarna som är föreningens traditionella rekryteringsområden. Vi vill att VSK ska vara det självklara valet för barnen i dessa områden och vi vill synas och verka i ”våra” stadsdelar utifrån föreningens värdeord och utifrån vår syn på hållbarhet.  

Styrelsens målsättningar för de kommande tre åren är höga och ambitiösa. Det är styrelsens absoluta tro att vi kan och ska utveckla klubben ytterligare i alla våra verksamheter. Vi har satt igång ett omfattande arbete med att se över alla delar av verksamheten för att optimera, skapa rätt förutsättningar och se till att vi jobbar mot samma mål.

Ett prioriterat område är marknadsarbetet då klubben måste öka intäkterna från näringsliv och organisationer för att kunna nå våra ambitiösa mål. Styrelsen har därför nyligen rekryterat Matilde Pertuz Juliusson som sälj- och marknadsansvarig i föreningen. I Matilde får klubben rätt person att utveckla sälj- och marknadsarbetet utifrån hållbarhetskoncept och föreningens värdeord.  

Det återstår mycket arbete i att konkret jobba med styrelsens treårsplan men som tidigare nämnts kommer klubbens verksamhet genomsyras av våra värdeord och hur vi väljer att jobba med de Globala målen i Agenda 2030. Styrelsen kommer söka mandat för treårsplanen hos medlemmarna på kommande årsmöte.

Sportsliga ambitioner säsongen 2023

Inför säsongen 2023 är VSK Fotbolls ambition att utveckla klubben på alla plan utifrån vår treårsplan. Det betyder att den sportliga satsningen ska gå hand-i-hand med en utveckling av marknadssidan, satsningar på social hållbarhet och byggandet av en mer professionell administrativ organisation i alla delar av verksamheten.

I följande text går vi igenom målsättningarna och fokusområden inom respektive del av klubben för 2023.

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för herrlaget:

 • Att förlänga med huvuddelen av befintlig trupp för kontinuitet och stabilitet
 • Vid försäljning av eller skador på etablerade spelare i befintlig trupp kan ekonomiskt utrymme skapas för nya spelare
 • Höjt fokus på att utveckla och etablera våra egna unga spelare för spel i Superettan
 • Spelare som tas eventuellt tas in utifrån ska primärt vara unga och utvecklingsbara med möjlighet att skapa vidareförsäljningsvärde
 • Tydligare jobba med klubbens värdeord i truppen samt att spelare och ledare i större utsträckning representerar klubben i föreningens utåtriktade arbete

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för damlaget:

 • Nå Div 1
 • Höjt fokus på att utveckla och etablera våra egna unga spelare så att de kan prestera mot en kommande elitnivå.
 • Tydligare jobba med klubben värdeord i truppen

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för akademin:

 • Sträva mot att etablera P16-P19 i respektive allsvenska
 • Minst en spelare från akademin som erhåller A-lagskontrakt
 • Tydligare jobba med klubbens värdeord i truppen

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för F17 laget:

 • Lära sig förutsättningarna för spel på nationell nivå för att etablering skall kunna ske kommande år
 • Ta steg mot integrering i klubbens sportsliga- och administrativa arbetssätt
 • Tydligare jobba med klubbens värdeord i truppen

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för barn- och ungdomsverksamheten:

 • En särskild satsning kommer ske på att rekrytera och behålla unga flickspelare i våra lag
 • Fortsätta att förfina vår utvecklingstrappa som gett goda resultat
 • Utveckla vårt arbete med att göra klubbens värdegrund och värdeord konkreta i vardagen för våra barn och ungdomar

Det var vår korta sammanfattning av innevarande år och vår utblick för kommande. Som alltid är vi intresserade av vad just du tycker och har för förslag som kan förbättra klubben. Dina förslag och synpunkter mejlar du enklast till kansli@vskfotboll.nu

Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla ni som på olika sätt varit en del av vår klubb under året. I år precis som tidigare år har tusentals och åter tusentals varit engagerade i VSK Fotboll och ni är alla lika viktiga för att vår klubb ska må bra och utvecklas.

Ett stort tack till er alla och på återseende på det nya året.