Hitachi Energy och VSK Fotboll ingår samarbetsavtal med sikte på framtiden

VSK Fotboll är historiskt sett den mest framgångsrika fotbollsklubben i Västerås och kommer säsongen 2024 att spela med sitt herrlag i Allsvenskan. Hitachi Energy utvecklar världens energisystem och gör det mer håll-bart, flexibelt och säkert. Med representation i över 140 länder är företaget en global ledare inom energisektorn. Hitachi Energy och VSK Fotboll har nu tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal.

Det nya avtalet innebär att parterna tar sikte på framtiden, där Hitachi Energy stöttar VSK Fotbolls föreningsmässiga och sportsliga utveckling, för att stödja och främja klubbens värderingar Glädje-Ansvar-Gemenskap.

”Att ingå ett långsiktigt partnerskap med Hitachi Energy känns helt fantastiskt, inte minst för att vi har mycket gemen-samt när det gäller hållbarhet och samhällsengagemang”, säger Magnus Breitholtz, ordförande i VSK Fotboll.

”Vi är glada och hedrade över att få vara med på resan när VSK Fotboll tar klivet upp till Allsvenskan. Idrotten fyller många funktioner för individer och samhället i stort, och vi, som en stor aktör i regionen, är angelägna om att bidra och utöka vårt stöd”, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige. ”Vi ser fram emot att arbeta med VSK Fotboll kring ämnen som mångfald och inkludering samt social hållbarhet, så att vi kan fortsätta att främja en hållbar framtid för alla.”

”Jag är oerhört glad över att ha Hitachi Energy som sponsor för VSK Fotboll. Det här långsiktiga avtalet gör det möjligt för oss att fortsätta bygga en stabil och hållbar klubb, både på och utanför planen”, säger Patrik Lundstedt, klubbchef VSK Fotboll.