Förändring i VSK Fotbolls styrelse

Jörgen Hedström ledamot och tillika ekonomiansvarig i klubben har meddelat att han tyvärr måste lämna sitt uppdrag inom klubben.

Jörgen säger så här om sitt beslut:

”Min arbetssituation har förändrats under senare tid och jag upplever att jag inte längre kan lägga ned den tid som krävs för att sköta mitt uppdrag i klubben”

Styrelsen för nu en dialog med valberedningen hur arbetet skall fortskrida med att hitta en ersättare till Jörgen.

Styrelsen vill också passa på att tacka Jörgen för det viktiga arbete han lagt ned för klubben under de två år han varit invald som ledamot