Kallelse till Extra möte 28/6

Styrelsen för Västerås SK FK vill härmed kalla sina medlemmar till ett beslutande Extra möte enligt § 25 i klubbens stadgar.

Extra möte, torsdag 28 juni klockan 18.00, Konferensrum K1, ABB Arena Nord.

Frågor som skall behandlas är:
– Reviderad Budget 2018
– Reviderad Verksamhetsplan 2018
– Stadgar

Bifogat längst ned finnes förslag på Verksamhetsplan 2018 samt förslag på Stadgar. Förslaget på reviderad budget kommer att skickas ut till medlemmar och publiceras på hemsidan senast 20/6.

Välkommen!
Styrelsen Västerås SK FK

Dagordning
§ 1. Upprop och fastställande av röstlängd för extra mötet
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för extra mötet
§ 3. Val av två personer som:
– vid begärda omröstningar skall agera rösträknare
– jämte ordförande skall justera extra mötesprotokollet
§ 4. Frågan om extra mötet har utlysts på ett stadgeenligt sätt
§ 5. Fastställande av dagordning för extra mötet
§ 6. Fastställande av budget och kompletterad verksamhetsplan för 2018
§ 7. Första beslutet gällande revidering av klubbens stadgar
§ 8. Mötets avslutande

 

Verksamhetsplan – Klicka här
Stadgar – Klicka här

 

VSK Fotboll