Christer Blom kliver in som tf. Ordförande

Efter gårdagens informationsmöte där damfotbollen och rollen som klubbchef var aktuella för diskussion, stod det klart att Christer Blom tar över rollen som ordförande i klubben efter Andreas Dayan.

Klubbchefsfrågan var ett av de två stora ämnena som skulle avverkas på VSK Fotbolls informationsmöte i går. Här blev förslaget att Andreas Dayan skulle agera klubbchef på daglig basis samtidigt som han verkar på ordförandeposten. Efter diskussion blev beslutet att Christer Blom (tidigare ekonomiansvarig i styrelsen) kliver in som tf. ordförande i VSK Fotboll medan Andreas Dayan axlar rollen som tf. klubbchef.

Hur går dina tankar såhär dagen efter mötet?
– Andreas Dayan har jobbat som en klubbchef gör i ett och ett halvt år med ett mål på två år, men vi märkte att det var ohållbart i längden, när man har annat i livet att ta hand om också. Vi i styrelsen hittade en lösning till det, men var väl medvetna om stadgar som inte tillät det. Det var ett riktigt bra möte med bra diskussioner. Detta är en tills vidare lösning för klubben till årsmötet i februari 2020, berättar Christer Blom.

Under det kommande styrelsemöte den 15 juli som kommer vara ett konstituerande möte, kommer styrelsen föra samtliga organisationsförändringar i ett protokoll.

Christer Blom berättar om sina förväntningar på posten som tf. ordförande:
– Till viss del kommer arbetssättet att förändras eftersom att utslagsrösten hamnar på mig, det blir den stora förändringen. Nu får vi en klubbchef i Andreas Dayan och det har vi saknat. Vi har en fantastisk akademiverksamhet som är under utveckling, målet är ju att utveckla våra talanger. Vi pratar mycket om A-laget men klubben är ju större än bara det.