#VSKpresenterar: Pema People

Pema People är ett bemanningsföretag med huvudkontor i Norrköping som nu startat ett samarbete med Västerås SK och marknaden i Västerås. – Det känns som att det här är det bästa vi sett i Sverige, säger VD Michael Gozzi.

Pemas strategi för marknadsföring och att bygga varumärke är att jobba via idrott och idrottsnätverk. Det är så man har blivit framgångsrika i Norrköping där man samarbetar med fotbollen och IFK Norrköping.

– Går vi in i nya städer så vill vi hitta idrottsnätverk som gör något aktivt för att hjälpa oss att hitta nya affärer. Det är ett väldigt naturligt steg för oss och vi har bra erfarenhet av det. Vi har inte sett beviset här i Västerås än, men det känns som att det här är det bästa vi sett i Sverige, säger Pema Peoples VD Michael Gozzi.

Pema har redan börjat ta mark i Västerås där man bland annat jobbar med Stena Techno World och har hand om hela produktionen där.

– Allt elektroniskt skrot som kommer från återvinningscentraler och från företag måste saneras på ett säkert sätt från miljöfarligt avfall såsom batterier, kvicksilver, toner, olja och freon. Vi kallas även för First Treatment anläggning, d.v.s. här demonterar vi uttjänt elektronik såsom tv-apparater, skrivare, mobiltelefoner och datorer. Eftersom vi sköter och ansvarar för hela verksamheten så var vår största utmaning att effektivisera och förbättra processerna. Genom bättre planering av processflöden, ökad flexibilitet och engagemang har vi höjt både produktivitet och kvalité, berättar Damir Tajic som är affärsområdeschef i Västerås.

Pema People är ett bemanningsföretag som funnits i 20 år och har ungefär 1300 anställda. Man jobbar med entreprenadverksamhet, bemanning, rekrytering, omställning och yrkesutbildning.

– Några saker vi gör annorlunda gentemot andra bemanningsföretag är att vi jobbar mycket med fast anställd personal vilket innebär, för kunden, att det blir mindre introduktion och utbildning men också bättre produktivitet ute på jobben, berättar Gozzi.

Man försöker även skapa olika business case för att ge effekter på merförsäljning, att man spar in pengar, ökar produktiviteten eller konkurrenskraften. Pema vill alltså inte bara hyra ut personal utan undersöker vad som är bäst för det specifika projektet.

– Får man in ett projekt som säger att en kund behöver 10 man så kan man hyra ut 10 gubbar. Men vi tittar på hur det här projektet kan ha en bättre lönsamhet och bättre leverans. Vi går längre i vår behovsanalys och försöker hitta ett större mervärde och vi är mer noggranna att förklara varför man ska jobba med den här lösningen istället för att ta in 10 gubbar rakt av.

Anledningen till att man väljer att jobba med just Västerås SK är att VSK har en modell som Gozzi och hela Pema tror på.

– Vi drar in väldigt mycket pengar på samarbetet med IFK Norrköping, det är därför vi fortsätter. Det samarbetet har vi haft i 20 år och det har och fortsätter generera mycket pengar. Vi upplever att VSK har ett bättre koncept så det borde funka. Men det är något VSK måste bevisa för oss, förklarar Gozzi.

VSKs klubbchef Michael Campese:

– Vi gillar utmaningar och sättet vi jobbar på är att vi vill hjälpa till med fler saker än att sätta upp en skylt. Vi försöker hitta kundnyttan och avkastning på investeringen, det är åt det hållet vi går. Vi gillar att jobba med företag som andra stora föreningen jobbar med, det blir en liten tävling. Det är fantastiskt att ett företag utifrån väljer Västerås SK, att vi får chansen att visa vad vi går för. Det är framåtmarsch för Pema som växer liksom vi. Jag är jättetacksam att vi får möjligheten, säger Michael Campese.

Grundvärderingarna hos VSK och Pema liknar varandra. VSK har Schysst Framtid som socialt projekt för att informera, utbilda och diskutera med sjätteklassare i arbetet mot droger, mobbning och rasism. Pema People har sedan 2015 en satsning mot utanförskap i samhället genom God bemanning AB.

– Det handlar om att det kommer folk utifrån i mängder som har kompetenser som snabbt kan fylla vakuum. Det finns ett behov av bland annat svetsare, mekare och andra bristyrken. Och det finns många som kan det där, men man vet inte om varandra. Där kan God bemanning kliva in och vi kan snabbt få folk i sysselsättning, berättar Gozzi och tar upp ett exempel.

– Nässjö kommun har tagit in väldigt många invandrare. De kontaktade oss för att se om vi kunde starta en yrkesutbildning i svets. De behövde 200 svetsare och hade folk utan utbildning, där vi då hade folk som kunde utbilda i svets. Så på 1,5 år hade vi utbildat 200 personer i svets.

 

Dan Kiwii Persson