VSK Fotbolls ordförande: ”jag ser ljust på framtiden”

Igår offentliggjordes att Herman Ottosson lämnar sin tjänst som sport- och akademichef i VSK Fotboll.
– Herman har gjort väldigt mycket för VSK under sin tid hos oss, säger ordförande Stefan Brandberg.

När en person försvinner som är viktig för organisationen kan man se det på två sätt – som en oersättlig förlust eller en möjlighet.

– Lite så är det så klart. Herman har betytt mycket för VSK på många plan. En av de saker han gjort är att skapa struktur i organisationen, den kan vi luta oss emot nu för att ta oss vidare.

– Annars ser jag det som man ser det på fotbollsplanen. Om en viktig spelare försvinner ger det utrymme för andra att kliva fram. Det finns många duktiga och initiativkraftiga tränare och ledare i VSK, jag ser ljust på framtiden, säger Stefan Brandberg.

Kommer VSK rekrytera en akademichef från de egna leden eller ta in någon utifrån?

– Där är vi inte på långa vägar klara med vår interna process. Vi ska nu titta över vår organisation och rollfördelningar. Lite beroende på vad vi kommer fram till fattar vi beslut om hur vi ska göra. Optimalt hittar vi någon i våra egna led.  

Hur tas akademin hand om innan det är klart hur ni ska göra?

– Herman är kvar fram till i början av december och får jobba med planering inför nästa säsong. Nästa vecka har vi ett möte med ledarna i akademin. Där spikar vi hur vi löser saker och ting fram till dess att vi har en permanent lösning på plats. Verksamheten kommer inte att påverkas av att Herman slutar.

Säsongen är slut och herrlagets trupp ska ses över inför nästa säsong. Herman hade också rollen som sportchef.

– Det stämmer och här är det viktigt att arbetet med truppen inte avstannar. Vi har fattat beslut om att lyfta ut Herman från sportchefsarbetet under den tid han är kvar hos oss.

– Vi har i dialog med Kalle Karlsson gett honom uppdraget att börja arbetet med att forma truppen inför 2023. Samtidigt har vi skapat en sportgrupp med uppdrag att stötta tränarteamet med sportsliga frågor. Gruppen hade sitt första möte idag.

Tänker sig klubben att vi ska ha en manager med ansvar för rekrytering och samtidigt vara tränare, istället för en sportchef?

– Återigen, vi är absolut inte klara med hur vi ska göra här. Viktigast nu är att lösa det som står för dörren inför 2023. Men visst öppnar situationen för att man kan hitta andra lösningar än den vi har haft. Det är något vi nu har börjat titta på, säger Stefan Brandberg.