VSK Fotboll söker en akademichef

Det går bra för VSK Fotboll, både resultatmässigt och organisationsmässigt. Som i ett led i VSK:s ambition att erbjuda unga pojkar och flickor en elitförberedande fotbollsmiljö, där fokus finns på individens utveckling söker vi nu en akademichef som har ett brinnande intresse för att forma framtidens fotbollsstjärnor via ett gott ledarskap och ett djupt engagemang.


Vi är stolta över vår breda verksamhet med ungdomslag för pojkar och flickor upp till 14 år, flickjuniorverksamhet (15–17 år) och certifierad akademiverksamhet för pojkar från 15 år. Under säsongen 2023 spelar våra tre äldre (16, 17 och 19 år) akademilag alla i Allsvenskan för respektive åldersgrupp. Nu söker vi en akademiansvarig som vill leda och utveckla vår pojkakademi till nya höjder samt vara en del i att på sikt även utveckla en flickakademiverksamhet.

Som Akademichef kommer du att ha en nyckelroll i att forma och utveckla våra unga talanger. Du kommer att ansvara för att skapa en stimulerande och utvecklande miljö där våra spelare kan blomstra både på och utanför planen. Du kommer att arbeta nära våra tränare och övriga ledare för att bygga en stark akademikultur som präglas av professionalism, respekt och ansvar.

Tjänsten är placerad i Västerås och på heltid men kan anpassas efter person. Kort och gott innebär jobbet mer konkret:
✓ Genom ett mycket gott ledarskap och god kommunikation skapa en utvecklingsmiljö som är attraktiv för spelare, ledare och föräldrar att söka sig till.
✓Skapa och upprätthålla en miljö där alla spelare utvecklas, både som personer och spelare, med målsättningen att nå en individuell topp.
✓Skapa och upprätthålla en miljö för elitspelare som leder till att spelare kontinuerligt tar klivet från akademiverksamhet till representationslag.
✓ Skapa och utveckla skolsamarbeten i syfte att skapa bästa möjliga utvecklingsmiljö för akademins spelare och ledare.
✓ Våra värderingar är otroligt viktiga för oss, så vår nya akademichef får en viktig uppgift i att utveckla och vårda klubbens värderingar inom akademin.
✓ Ansvara för de ekonomiska ramar som fördelas till akademins verksamhet, inklusive anmälan, redovisning och uppföljning av akademins certifiering.
✓ Ansvara för att VSK-akademins filosofi och värderingar kommuniceras utåt och implementeras och förstärks löpande inom verksamheten.
✓ Förse stöd, rådgivning, feedback och internutbildning till samtliga akademitränare.
✓ Rekrytera spelare, tränare och personal till akademin.

Utöver ovan arbetsuppgifter kan även tränarroll för specifikt akademilag ingå alternativt verka som
övergångstränare för herrarnas representationslag. Då vi jobbar som ett team kan rollen anpassa delvis efter din profil och hur den passar ihop med övriga teammedlemmar.

Dina formella kvalifikationer:
✓ Tränarlicens på UEFA A-nivå (PRO Level är meriterande) alt. Uefa Elite Youth A.
✓ Erfarenhet av ledning och support till tränare inom elitinriktad ungdomsfotboll.
✓ Tränarerfarenhet på högre nivå är önskvärd.
✓ Idrottsvetenskaplig utbildning är önskvärd.
✓ Erfarenhet av att upprätta utvecklingsplaner på lag- respektive individnivå inom elitfotboll är meriterande.
✓ Har god kännedom om digitala hjälpmedel inom fotbollen, såsom planerings- och analysverktyg.

Dig som person
Vi kommer att lägga mycket stor vikt på dig som person. Din ledar- och kommunikationsförmåga och ditt brinnande intresse för människor är viktiga för oss. Du driver ett starkt humanistiskt ledarskap som sprider förtroende och ett gott motivationsklimat i arbetsmiljön. Du har en förmåga att formulera och kommunicera en fotbollsfilosofi och verksamhetsstrategi med realistiska målsättningar samt att du regelbundet följer upp dessa.

Du har självklart även en mycket god förmåga att planera och organisera all typ av fotbollsverksamhet. Detta i kombination med en gedigen fallenhet för att utveckla, stödja och möjliggöra för medarbetarna att arbeta på toppen av sin förmåga.

Varmt välkommen till VSK Fotboll!


Vi är en fotbollsfamilj som vill ta ansvar och värdesätter gemenskap, utveckling och framför allt, en stor dos glädje!

VSK Fotboll är Västerås fotbollslag med en lång historia som sträcker sig tillbaka 119 år i tiden. Från att traditionellt varit en klubb för stadens arbetare har VSK idag växt till att attrahera människor från stadens och närområdets alla hörn. VSK Fotboll präglas av en ständig strävan att förbättra sig. Vi jobbar hårt med utbildning av våra ledare, barn och ungdomsspelare – där klubbens värdeord Glädje – Gemenskap – Ansvar hålls i fokus.


I alla N&L’s rekryteringsprocesser blir du testad, både på ett logiskt och personligt plan. Med hjälp av tester genomför vi en objektiv rekryteringsprocess. Låter detta intressant för dig? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se snarast, urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Marie hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88, eller VSK Fotbolls klubbchef Patrik Lundstedt på 076-6106069.

Varmt välkommen att söka tjänsten!