VSK Fotboll kallar till årsmöte

VSK Fotbolls styrelse kallar föreningens medlemmar till årsmöte

Årsmötet äger rum den 20/3 kl 18.30 i Stadshusets plenisal.

Medlemmar som önskar att inlämna motioner till årsmötet skickar dem till klubben på kansli@vskfotboll.nu

Motionerna ska vara klubben tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan
med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka innan årsmötet.

Bli medlem i VSK Fotboll och stötta föreningen samt gör din röst hörd!

Välkomna!