VSK Fotboll + De Launa = Sant

VSK Fotboll har tecknat avtal med projektet De Launa under 2018 där vi kommer att hjälpa till med fotbollen i väst i Västerås.

Detta är De Launa:
Projektet är ett samarbete mellan Västmanlands idrottsförbund, 11 idrottsföreningar i Västerås och Västerås stad. Satsningen riktar sig mot elever i årskurs fyra, fem och sex som går på skolor i utsatta- och segregerade områden. Satsningen ska ge eleverna möjlighet att prova på olika idrotter under eller i nära anknytning till skoltid.