Läs mer..." />

Valberedningens förslag till styrelse 2020

Valberedningen har till uppgift att på medlemmarnas mandat bereda valen vid årsmötet och på så sätt bidra till att föreningen har en välfungerande styrelse.

För att säkerställa att VSK Fotboll får en fortsatt stark styrelse som kan fortsätta att utveckla föreningen föreslår valberedningen följande inför årsmötets valärenden:

Ordförande: Christer Blom, idag tf ordförande

Ledamöter:
Alexander Brock, HR-konsult på Västerås Stad
Anders Bergh, anstaltschef och ungdomstränare
Anna Sjödin, byggprojektledare på Bostads AB Mimer och tidigare ledamot i VSK Fotboll
Emir Smajic, tidigare grönvit fotbollsspelare och ekonom på Grant Thornton Sweden
Jörgen Hedström, VD / Förändringskonsult på Ledarskap & Affärsutveckling J Hedström AB

Christoffer Nerén, valdes på två år av förra årsmötet.

– Intresset för att sitta i styrelsen har varit stort och vi är glada att kunna presentera ett så mångsidigt och genomarbetat förslag. Alla kandidater har ett starkt engagemang för klubben samtidigt som de besitter viktiga kompetenser som kommer att komma till nytta i styrelsearbetet. 
Alla de som idag sitter i styrelsen men inte är föreslagna har valt att lämna på egen begäran, säger Johan Lindahl i VSK Fotbolls valberedning.

VSK Fotbolls valberedning
Johan Lindahl, Christer Ankarswed, Thomas Wahl

Årsmötet är tisdagen den 24 mars klockan 18.00 i VIP-loungen vån 3 – Iver Arena.