Träningsmatchstopp i Västmanland

Västmanlands fotbollsförbund har kommit med skarpa rekommendationer gällande träningsmatcher varpå VSK Fotboll nu skjuter upp samtliga träningsmatcher.

Detta påverkar Damlagets match på söndag och även de ungdomsmatcher som varit inplanerade.

VSK Fotboll följer löpande information, riktlinjer & rekommendationer och avser förändra verksamheten med kort varsel om behov finns.

VFF´s information

VFF:s starka rekommendation till samtliga föreningar är att inte genomföra några träningsmatcher från och med fredag 3 april och tills vidare. Detta gäller såväl senior som junior, barn och ungdom. Alla inbokade träningsmatcher stryks. VFF tillsätter inga domare och sanktionerar inga träningsmatcher från och med idag

TRÄNINGARTräningar Bedömningen är att träningsverksamhet utomhus fortfarande kan genomföras. Dock med stor vaksamhet kring att ingen med minsta symptom deltar. Det är också viktigt att anpassa träningen så all form av närkontakt minimeras. Uppmana alla till att byta om hemma före och efter träning. Vad säger Folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollförbundet Folkhälsomyndigheten skriver i sin officiella föreskrift daterad 20-04-01 att Idrottsföreningar bör: • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper • Begränsa antalet åskådare, eller på annat sätt undvika trängsel • Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare meddelat förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. 

Beslut angående distriktsserier 2020 
Västmanlands Fotbollförbund (VFF) följer noggrant utvecklingen av den Coronapandemi som pågår. Läget är mycket osäkert och kan förändras hastigt. Observera därför att nedanstående gäller tills annat beslutats. Styrelsens beslut tar sin utgångspunkt i de rekommendationer och riktlinjer som kommer från Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Folkhälsomyndigheten (FHM). VFF:s styrelse fattade vid ett extrainsatt styrelsemöte, torsdag den 26 mars 2020, en rad beslut om de tävlingar som genomförs i distriktets regi. Vid ett extrainsatt styrelsemöte, torsdag den 2 april 2020, utvärderades och analyserades situationen på nytt. Följande beslut fattades och gäller tills vidare. 
Division 4-8 herrar samt U23Seriestart skjuts upp till början av augusti. Serierna spelas som enkelmöten under hösten. VFF:s Tävlingskommitté återkommer med modell för upp- och nedflyttning, med ambitionen att få så sportsligt rättvisa villkor som möjligt. Om situationen skulle tillåta att seriespel kan påbörjas tidigare än augusti så kommer ovan att omvärderas. Division 2 damer (Svealand) Administrerande förbund har tillsammans med Tävlingsgruppen för damer div. 2 beslutat att seriestart ska skjutas fram till den 21 maj. Serien ska spelas i dubbelmöten, där respektive lag får ansvar för att planera in de fyra omgångar som skjutits upp under säsongen. Det är ett beslut VFF inte råder över. 
Division 3-4 damer Seriestart skjuts upp till början av augusti. Serierna spelas som enkelmöten under hösten. VFF:s Tävlingskommitté återkommer med modell för upp- och nedflyttning, med ambitionen att få så sportsligt rättvisa villkor som möjligt. Om situationen skulle tillåta att seriespel kan påbörjas tidigare än augusti så kommer ovan att omvärderas. 
Barn- och Ungdom (11 mot 11, 9 mot 9, 7 mot 7 och 5 mot 5) Seriestart och poolspel skjuts upp och omgångar stryks tills vidare. Spel påbörjas tidigast i juni. Distriktslagsverksamheten Distriktslagsverksamheten i Västmanland är satt på paus tills vidare. Senast den 13 maj lämnar SvFF besked om utvecklingslägren i Halmstad. Distriktsmästerskap herrar och damer DM-spelet för herrar och damer återupptas tidigast augusti. 
7 mot 7 dam Den planerade omgång 1, som skulle spelats den 15-16 maj, skjuts upp. Cuper och turneringar VFF uppmanar alla sina föreningar att ställa in/skjuta upp planerade cuper. VFF beviljar inga tillstånd för nya cuper. 
För mer info se 
https://www.vff.sehttps://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/