Tack!

Vi vill tacka er alla för ert deltagande och den positiva andan vid kvällens informationsmöte.

Styrelsen i VSK Fotboll