Tack till er som besökte extra mötet

Vi vill tacka alla som deltog på extra mötet denna torsdagskväll.

Vid den sista punkten, val av styrelse, skedde ett fyllnadsval och förslaget från valberedningen var Andreas Dayan som enhälligt blev invald i styrelsen.

Under helgen kommer en kort resumé från mötet läggas upp på hemsidan.

VSK Fotbolls styrelse