När vi gjorde de stora organisationsförändringarna i höstas visste vi att det inte skulle vara en slutgiltig lösning utan ett steg på vägen till en mer flexibel organisation. Samtidigt som vi har arbetat hårt med den långsiktiga strategin (läs mer om den här) har vi skissat på förslag hur organisationen bör se ut för respektive fas. 

Som vi nämnt tidigare är vi beroende av ideella krafter och kommer att vara det för en lång tid framöver. Samtidigt inser vi att det inte är hållbart på lång sikt. Det är klart att VSK Fotboll som klubb vill ersätta de krafter som så förtjänstfullt bidrar till att vi kan ha fotbollsverksamhet från unga år upp till elitnivå. I vår plan kommer vi alltid att behöva en viss mängd volontärer som till ett litet arvode eller annan ersättning hjälper till vid enstaka eller upprepade tillfällen. 

Samtidigt som vi ser över organisationen ser vi över processer som gör att vi blir mindre sårbara om en person behöver ersättas. Vi måste gå från att vara personberoende till att vara funktions- och processtyrda. Mycket av information och kompetens finns hos enskilda individer vilket är värdefullt i sig, men också sårbart. 

Med rutiner, instruktioner och lättillgänglig information kommer vi att vara mer flexibla och mindre just sårbara. 

Styrelsen fortsätter förstås att ansvara för helheten.

Det kan tyckas märkligt att sportdelen är en sjättedel av organisationen om vi tittar på den rent fysiskt i ett organisationsschema. Så är inte fallet när vi räknar antalet timanställda.

De andra delarna tar mycket tid av den dagliga verksamheten och flera av dem kräver avsevärd planering och tid för genomförande. Det behövs därför sättas fokus på de identifierade områdena. 

Arbetsgrupperna kommer att bestå både av styrelserepresentanter, anställda och förhoppningsvis andra intresserade med specialkompetens och engagemang. 


Sportsliga organisationen

Designidéen som ligger till grund för den sportsliga organisationen utmynnar ur våra filosofier runt spelare, ledare och utbildning som vi presenterade på årsmötet i mars. Det handlar bland annat om att ha en bättre process för att få våra akademispelare med i seniorlagen och men också om vilka krav vi ställer på våra ledare, tränare, spelare och kringorganisation. 

Med en mer tvärfunktionell och flexibel organisation blir vi inte bara mer inkluderande och transparenta utan säkerställer också de ledare vi anställer står för de beslut vi gemensamt tar och aktivt backar upp och argumenterar för besluten. 

En tydlig utbildningsfilosofi förutsätter samarbete mellan ledare från alla våra lag. Därför finns också i organisationen inbyggt flera nivåer för samarbete mellan ledare över lag- och åldersgränser. Vi kallar dem:

  • Tekniskt hjärta
  • Fotbollshjärnan
  • Fotbollspulsen
  • Fotbollsnerven

I det tekniska hjärtat ingår vår sport- och akademichef, utvecklingsansvarig och ordförande i styrelsen. Gruppen möts två gånger i månaden och har det övergripande ansvaret att den sportsliga utvecklingen möter den sportsliga strategin. 

Sport- och akademichefens ansvar är att kvalitésäkra processer och utveckla den sportsliga verksamheten samt rekrytera såväl spelare som tränare.


Kommande förändringar

I linje med den nya organisationen och strategin att ta oss in i fas 2 (se artikel om långsiktig strategi) gör vi redan nu förändringar i organisationen. Ibland behöver förändringar och steg i den utstakade riktningen tidigareläggas för att det är timing att gå vidare.

Vi har sett över vår ledar-, spelar- och värvningsfilosofi och behöver komma i fas med våra mål.  Därför gör vi redan nu en del förändringar i och runt staben för herrlaget. 

Avtalet med Thomas Askebrand går ut senare i år och vi kommer inte att förlänga kontraktet. Han kommer omgående lämna över huvudansvaret till nuvarande assisterande tränare Kalle Karlsson. 

Som assisterande tränare kliver Alexander Rubin in, som idag är ansvarig för vårt akademilag P17.  Willhelm Westergren ersätter under hösten Alexander och Emil Widström ersätter Wilhelm i P19.

Vi utökar också vår akademichefs (Herman Ottosson) roll att omfatta det sportsliga och han blir därmed sport- och akademichef.  Oscar Norrby som idag är ansvarig för akademilaget P19 kommer under hösten ingå i sportgruppen.  

Videoanalytiker blir Joel Bäckström, som sedan tidigare är tränare i akademin för P16 samt analytiker för P17 och P19 (vilket han fortsätter med). Han ersätter Andreas Kristensson.

Vi välkomnar alla till deras nya tjänster och tackar Thomas Askebrand och Andreas Kristensson för deras insatser och önskar lycka till med nya utmaningar.