SAVE THE DATE!

Tisdagen 20 februari är det dags för VSK Fotbolls årsmöte.
Detta är ingen formell kallelse.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 januari.

Medlemshantering:
Denna ligger för tillfället nere på grund av att vi byter medlemshanteringssystem i samband med integrationen av VSK Ungdom.