– Det ska bli riktigt kul att komma igång, både jag och ungdomarna har saknat det, säger Sajad Al-Hakim som är ledare och ansvarig i VSK Fotboll för nattfotbollen.   

Nattfotbollen har varit nedstängd i ett halvår på grund av corona-restriktioner, men nu är det alltså dags att dra igång igen. Vi tog ett snack med Sajad inför starten.  

Sajad, berätta lite mer om varför nattfotbollen startade och vad du och VSK vill uppnå med den. 

– I grunden handlar det om att kunna ge en möjlighet till spontanfotboll till ungdomar som inte spelar organiserad fotboll och vill ha något att göra. Nattfotbollen ser vi som ett sätt att bidra till att de som är intresserade får en alternativ plats att vara på. 

– Eftersom jag själv bor på Bäckby har jag sett hur yngre ungdomar ofta hamnar med de äldre, vilket inte alltid är bra för dem. Nattfotbollen ger dem ett annat sammanhang.

Varför är det nattfotboll vi pratar om och inte eftermiddagsfotboll efter skolan, typ? 

– Den största risken för de här ungdomarna är på helgerna på kvällstid när de hänger ute och inte har något att göra. De blir frustrerade av sysslolösheten. Då tror jag att den här formen av spontanfotboll gör störst nytta.

Spelar ni bara fotboll eller händer något annat? 

– Grunden är spontanfotboll som vem som helst ska kunna delta i. Det är bara att dyka upp utan någon föranmälan. Men vi har också andra aktiviteter som tillsammans med fotbollen blir en tävling där man kan vinna priser. Det är på skoj och inga krav på prestationer. När vi är klara avslutar vi med att fika. Det blir ett helt paket med fotboll, tävlingar och lite skön avslappning på slutet.  

Du höll igång verksamheten fram till jul innan du var tvungen att avbryta på grund av coronarestriktioner. hur såg det ut med deltagandet när du var tvungen att lägga ned? 

– Vi kunde bara vara 15 deltagare under hösten. Det var många som inte fick plats. Eftersom vi kör ”först till kvarn” kom många flera timmar innan vi körde igång för att vara säker på att få vara med. Nu kommer vi köra utomhus så att så många som möjligt kan vara med.  

– Nu hoppas jag så klart att alla kommer tillbaka när vi får starta upp igen. Att ha kul ihop, prestera och tävla lite och att ha chans att vinna någonting är en kombination som lockar många ungdomar. Jag tror att de kommer dyka upp när vi startar igen.  

Hur finansieras verksamheten? 

– Den finansieras av VSK fotboll med hjälp av bidrag från bland annat SISU och samarbetspartners. Det finns ett stort intresse av att stötta den här typen av aktivitet och vi är jätteglada för det.  

– För oss i VSK Fotboll är det viktigt att bidra till att så många som möjligt idrottar och att ge barn och ungdomar möjlighet att vistats i sunda miljöer. Nattfotbollen är ett bra sätt att jobba för att bidra till det, avslutar Sajad med att säga.  

En av de sponsorer som stöttar nattfotbollen är det kommunala bostadsbolaget Mimer. Så här säger Maria Eberhardsson som är kommunikationschef på Mimer om att sponsra nattfotbollen 

”Vi stöttar nattfotbollen för att göra det möjligt för fler att få chansen att spela fotboll. Det är också viktigt att det finns bra organiserade aktiviteter som är lätta att hänga med på för ungdomar, framför allt under sommarlovet. Förhoppningen är att det också är ett steg på vägen in i föreningslivet och den gemenskap det innebär”.