VSK Fotboll utvecklar organisationen inför 2020

VSK Fotboll utvecklar organisationen på flera områden inför Superettan 2020.
– Det här första året i Superettan har gett oss viktiga erfarenheter och insikter som vi nu använder för att utveckla organisationen, säger Andreas Dayan, tf klubbchef, VSK Fotboll.

VSK Fotboll har säkrat fortsatt spel i svensk elitfotboll och arbetet med att utveckla och professionalisera organisationen kan nu gå in i en ny fas.

– Första året i Superettan har varit en stor utmaning för oss. Organisationen har gjort ett väldigt bra jobb sett till arbetsbörda och i många fall begränsade resurser under resans gång, säger Christer Blom, tf ordförande och fortsätter:

– Flera satsningar på viktiga kompetenser har fått stå tillbaka under 2019 av ekonomiska skäl, men också för att behoven varit svåra att bedöma. Vi har i många fall förlitat oss på ideella insatser. Nu har vi en bättre bild av vad som krävs och anpassar organisationen efter det inför 2020.

VSK Fotboll har dels fått egen kunskap och erfarenhet av att driva elitfotbollsverksamhet, dels har arbetet inom SEF (Svensk Elitfotboll) resulterat i en bättre inblick i hur liknande klubbar och städer som VSK och Västerås arbetar.

– Ytterligare en avgörande faktor för organisationsutvecklingen är det nytecknade centrala avtalet som innebär en markant ökad marknadsersättning till VSK Fotboll och övriga SEF-klubbar under 2020, säger Andreas Dayan, tf klubbchef, VSK Fotboll.

Här är några av de förändringar VSK gör inför 2020:
1. Anställa en sportchef (presenteras inom kort).
2. Förstärka marknadsorganisationen med ny säljare (Johan Svensson).
3. Anställa en ny kommunikatör (halvtidstjänst, presenteras inom kort).
4. Utveckla tjänsten för evenemang- och biljettförsäljning.
5. Utöka seniorlagets lagledarroll (ansvar för administration/ servicefunktioner)
6. Genomföra rekryteringsprocess för klubbchefsrollen.

I och med förändringarna får VSK ett i flera delar nytt organisationsschema, som bland annat innebär att sportchefen och klubbchefen var för sig svarar direkt under styrelsen.

Sportchefen blir därmed övergripande ansvarig för föreningens senior-, akademi- och ungdomsverksamhet. Klubbchefens huvudansvar inriktas mot marknadsarbetet och den övriga verksamheten.

– Med allt detta på plats kommer organisationen vara bättre anpassad utifrån den nivå föreningen spelar på och den verksamhet vi bedriver. Nu ser vi fram emot 2020, säger Christer Blom.

Utöver detta kommer VSK Fotboll löpande presentera nyheter kring akademi- och ungdomsverksamhetens organisation.