Påminnelse om extra möte VSK Fotboll

Plats: Aros Congress Center
Dag: Torsdagen 26/10
Tid: 18.30

Kom gärna i god tid till mötet så att avprickning och upprättning av röstlängd hinner göras i tid och att mötet kan börja 18.30.
Fullmakt gäller inte, enligt §19 i VSK FKs stadgar.
”En medlems rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan.”

Notera att det på detta extra möte kommer röstas om icke medlemmar får närvara eller inte. Denna röstning sker i början av mötet.

VSK Fotbolls styrelse