Förändring i VSK Fotbolls organisation

Styrelsen har beslutat att tjänsten Sportchef tas bort från vår organisation. Just nu är osäkerheten runt ekonomin stor vilket gör att vi måste agera för VSK Fotbolls framtid både på och utanför planen. Det här är ett steg i en långsiktig plan i strävan att forma en stabil ekonomi och en hållbar organisation. .

”Det här är ett beslut som vi har valt att ta. Det återstår många frågor att hitta lösningar till innan vi tar oss i mål. Där målet är att få en ekonomi i balans samtidigt som vi skapar förutsättningar för fortsatt spel i Superettan.” Anna Sjödin, ordförande i VSK Fotbolls styrelse.    

Tillsammans med Robin Blommé har vi kommit överens om att han lämnar VSK Fotboll i förtid eftersom det operativa ansvaret framgent försvinner.

”Jag anser att det inte är lämpligt att jag är med och tar varken kort- eller långsiktiga beslut när tjänsten kommer att försvinna – därför väljer jag att avsluta min anställning som sportchef omgående.” säger Robin Blommé. 

Robin har under flera år bidragit både på och utanför plan på ett föredömligt sätt och vi vill ge honom vårt varmaste tack och önskar honom lycka till i fortsatta utmaningar.

Styrelsen för VSK Fotboll